ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 129  »»
Ps 129, 1 - Ps 129 Pieśń pielgrzymów, o motywach ufności, i złorzeczenie pod adresem niegodziwych.

Ps 129, 1 - Tj. od czasu pobytu w niewoli egipskiej - Jr 2,2; Oz 2,17; Oz 11,1.

Ps 129, 3 - Mowa o karze cielesnej - Iz 51,23.

Ps 129, 6 - Por. Iz 37,27; Jk 1,9n.

Ps 129, 8 - Por. Ps 118[117],26; Rt 2,4.

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 129(128)1


Uciśniony Izrael wzywa Bożej pomocy

129
Pieśń stopni.
Bardzo mnie gnębili od mojej młodości2 -
niech powie Izrael -
bardzo mnie gnębili od mojej młodości,
lecz nie zdołali mnie przemóc.
Poorali mój grzbiet oracze,
wyżłobili długie bruzdy3.
Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał
więzy występnych.
Niech się zawstydzą i odstąpią
wszyscy, co nienawidzą Syjonu.
Niech się staną jak trawa na dachu,
która usycha, zanim ją wyplenią4.
Nie napełni nią kosiarz swej ręki
ani ten, co zbiera snopy - swojego zanadrza.
Nie powiedzą także przechodnie:
«Błogosławieństwo Pańskie nad wami!»
«Błogosławimy wam w imię Pana!»5WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3