ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 101  »»
Ps 101, 1 - Ps 101 Psalm typu mądrościowego, odzwierciedlający idealną postać monarchy teokratycznego. Por. Iz 9,6; Iz 11,1-5.

Ps 101, 1 - Także Mt 23,23 podaje sprawiedliwość i łaskawość jako ideał pobożnego życia, przekreślany przez obłudę faryzeuszów.

Ps 101, 2 - Wyraz tęsknoty za mającym przyjść Mesjaszem (Mt 11,3; J 4,25). Inni popr.: "niech przyjdzie do mnie wierność".

Ps 101, 3 - Por. Prz 11,19n.

Ps 101, 5 - Idealny król winien zwalczać bezwzględnie oszczerstwo i pychę.

Ps 101, 8 - W Jerozolimie.

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 101(100)1


Wzorowy władca

101
Dawidowy. Psalm.
Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę2;
chcę śpiewać Tobie, o Panie!
Kroczyć będę drogą nieskalaną:
Kiedyż do mnie przybędziesz?3
Będę postępował według niewinności mego serca
pośrodku mojego domu.
Nie będę zwracał oczu
ku sprawie niegodziwej;
w nienawiści mam przestępstwa:
nie przylgną one do mnie4.
Serce przewrotne będzie ode mnie z daleka;
tego, co jest złe, nawet znać nie chcę.
Chcę zgładzić takiego,
co skrycie uwłacza bliźniemu.
Kto oczy ma pyszne i serce nadęte -
tego nie zniosę5.
Oczy kieruję na wiernych w kraju,
ażeby ze mną mieszkali.
Ten, który chodzi drogą nieskalaną,
będzie mi usługiwał.
Nie będzie mieszkał w moim domu
ten, kto podstęp knuje.
Ten, który kłamstwa rozgłasza,
nie ostoi się przed mymi oczami.
Każdego dnia będę tępił
wszystkich grzeszników ziemi,
aby wygubić w mieście Pańskim6
wszystkich złoczyńców.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3