ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 84  »»
Ps 84, 1 - Ps 84 Hymn wysławiający wspaniałość Syjonu, pokrewny Ps 46[45] [->Ps 46[45],1], Ps 48[47] [->Ps 48[47],1] i Ps 76[75] [->Ps 76[75],1], śpiewany może przez pielgrzymów, zwłaszcza udających się na Święto Namiotów.

Ps 84, 3 - Psalmista tęskni całym swym jestestwem za świątynią Pańską.

Ps 84, 4 - Tekst poprawiony.

Ps 84, 6 - Tekst poprawiony; hebr.: "drogi pielgrzymów".

Ps 84, 7 - Położenie doliny Baka ("łez" lub "płaczu") bliżej nieznane; może chodzi o określenie symboliczne.

Ps 84, 8 - "Nad bogami" - zapewne później dodane. Znaczenie wyrażenia zob. w przypisie do Ps 82[81],1. Inni popr. "swojego", a "moc" oddają przez "szaniec" (= mur miejski), przez który idą naprzód pielgrzymi.

Ps 84, 10 - Tzn. króla lub arcykapłana, uważanego po niewoli za przywódcę narodu.

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 84(83)1


Szczęście mieszkańca świątyni

84
Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm.
Jak miłe są przybytki Twoje,
Panie Zastępów!
Dusza moja pragnie i tęskni
do przedsieni Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają
do Boga żywego2.
Nawet wróbel dom sobie znajduje
i jaskółka gniazdo.
gdzie złoży swe pisklęta:
przy3 Twoich ołtarzach, Panie Zastępów,
mój Królu i mój Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wychwalają.

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu4.
Przechodząc doliną Baka5,
przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Z mocy w moc wzrastać będą:
Boga <nad bogami>6 ujrzą na Syjonie.
Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę;
nakłoń ucha, Boże Jakuba!
10 Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca7!

11 Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu domu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
12 Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą:
Pan hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw
postępującym nienagannie.
13 Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3