ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 52  »»
Ps 52, 1 - Ps 52 Indywidualna lamentacja (ww. 3-10) o motywach karcącej mowy prorockiej i dziękczynienia (w. 11).

Ps 52, 2 - Późniejsze wprowadzenie historyczne z 1 Sm 22,9-19.

Ps 52, 3 - Wg LXX; hebr.: "Niegodziwcze, łaska Boża (czuwa) o każdym czasie".

Ps 52, 9 - Por. Ps 18[17],32; Ps 95[94],1.

Ps 52, 10 - Jeszcze obecnie oliwki rosną na terenie byłego dziedzińca świątyni (dziś dziedzińca meczetu). O znaczeniu obrazu zob. Ps 92[91],13-14; Jr 11,16; Oz 14,7.

Ps 52, 11 - Tu tyle co objawienie.

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 52(51)1


Przeciw oszczercy

52
Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawidowa. Gdy Edomita Doeg przybył i zawiadomił Saula w słowach: «Dawid wszedł do domu Achimeleka»2.
Dlaczego złością się chełpisz,
przemożny niegodziwcze?3
Przez cały dzień zamyślasz zgubę,
twój język jest jak ostra brzytwa,
sprawco podstępu.
Miłujesz bardziej zło niż dobro,
bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.
Miłujesz wszelkie zgubne mowy,
podstępny języku!
Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki,
pochwyci cię i usunie z twego namiotu,
wyrwie cię z ziemi żyjących.
Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się,
a będą śmiali się z niego:
«Oto człowiek, który nie uczynił
Boga swoją warownią4.
ale zaufał mnóstwu swych bogactw,
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie».
10 Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym5,
zaufam na wieki łaskawości Boga.
11 Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił,
i polegać na Twoim imieniu6, bo jest dobre
dla ludzi Tobie oddanych.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3