ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 37  »»
Ps 37, 1 - Ps 37 Mądrościowa antologia charakterystycznych przykładów postępowania ludzi sprawiedliwych i grzesznych; budowa alfabetyczna.

Ps 37, 1 - Ponieważ powodzi im się na pozór dobrze: w. 7 (por. Prz 24,19).

Ps 37, 2 - Por. Hi 14,2; Iz 40,6-7.

Ps 37, 3 - Chodzi o Ziemię Obietnic, ojczyznę Izraela, która zapowiada ojczyznę niebieską eschatologicznego ludu Bożego.

Ps 37, 9 - "Ziemia" jako podstawa do życia i zbawcze dziedzictwo Boże. Tę częstą w psalmie (w. 9.11.22.29.34) obietnicę podjął Chrystus w Kazaniu na górze (Mt 5,5) jako błogosławieństwo dla cichych (w w. 11 "pokorni" stanowią tę samą kategorię ludzi).

Ps 37, 11 - Por. Prz 2,21; Mt 5,5.

Ps 37, 13 - Por. przypis do Ps 2,4.

Ps 37, 15 - Często powtarza się w Ps myśl: zło czynione przez grzesznika obraca się przeciw niemu.

Ps 37, 20 - Stych różnie tłumaczony.

Ps 37, 22 - Hebr.: "przez Niego", co inni odnoszą do "sprawiedliwego" z wiersza 21.

Ps 37, 24 - Nawet w trudnych sytuacjach życia Bóg pospieszy mu z pomocą.

Ps 37, 26 - Będzie zażywał takiej pomyślności, że inni będą ją wskazywać jako przykład błogosławieństwa Bożego.

Ps 37, 27 - W ziemi Pana (por. w. 29 oraz przypis do w. 9).

Ps 37, 35 - Zob. przypis do Ps 29[28],5.

Ps 37, 37 - "Prawości" - tekst popr. wg. przekł. staroż.; hebr.: "uczciwego - prawemu"; "pomyślność" - inni tłum.: "przyszłość" lub "potomstwo".

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 37(36)1


Los złych i dobrych

37
Dawidowy.

Alef

Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców
ani nie zazdrość niesprawiedliwym2,
bo znikną tak prędko jak trawa
i zwiędną jak świeża zieleń3.

Bet

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze,
mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność4.
Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.

Gimel

Powierz Panu swoją drogę
i zaufaj Mu: On sam będzie działał
i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a słuszność twoja - jak południe.

Dalet

Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj!
Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze,
na człowieka, co obmyśla zasadzki.

He

Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość;
nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.
Złoczyńcy bowiem wyginą,
a ufający Panu
posiądą ziemię5.

Waw

10 Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy:
spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.
11 Natomiast pokorni posiądą ziemię6
i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Zain

12 Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny
i zgrzyta na niego zębami.
13 Pan śmieje się z niego7,
bo widzi, że jego dzień nadchodzi.

Chet

14 Występni dobywają miecza,
łuk swój napinają,
by powalić biedaka i nieszczęśliwego,
by zabić tych, których droga jest prosta.
15 Ich miecz przeszyje własne ich serca8,
a ich łuki zostaną złamane.

Tet

16 Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwo występnych,
17 bo ramiona występnych będą połamane,
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.

Jod

18 Pan zna dni nienagannych,
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki;
19 w czasie klęski nie zaznają wstydu,
a we dni głodu będą syci.

Kaf

20 Występni natomiast poginą;
wrogowie Pana
jak krasa łąk zwiędną,
jak dym się rozwieją9.

Lamed

21 Występny pożycza, ale nie zwraca,
a sprawiedliwy lituje się i obdarza.
22 Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię,
przeklęci przez Niego10 będą wyniszczeni.

Mem

23 Pan umacnia kroki człowieka
i w jego drodze ma upodobanie.
24 A choćby upadł, to nie będzie leżał,
bo rękę jego Pan podtrzymuje11.

Nun

25 Byłem dzieckiem i jestem już starcem,
a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu
ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.
26 Lituje się on w każdym czasie i pożycza;
potomstwo jego stanie się błogosławieństwem12.

Samek

27 Odstąp od złego, czyń dobro,
abyś mógł mieszkać na wieki13,
28 bo Pan miłuje sprawiedliwość
i nie opuszcza swych świętych;

Ain

nikczemni wyginą,
a potomstwo występnych będzie wytępione.
29 Sprawiedliwi posiądą ziemię
i będą mieszkać na niej na zawsze.

Pe

30 Usta sprawiedliwego głoszą mądrość
i język jego mówi to, co słuszne.
31 Prawo jego Boga jest w jego sercu,
a jego kroki się nie zachwieją.

Sade

32 Występny czatuje na sprawiedliwego
i usiłuje go zabić,
33 lecz Pan nie zostawia go w jego ręku
i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.

Kof

34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi,
a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię;
zobaczysz zagładę występnych.

Resz

35 Widziałem, jak występny się pysznił
i rozpierał się jak cedr zielony14.
36 Przeszedłem obok, a już go nie było;
szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.

Szin

37 Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości15,
bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność15.
38 Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni,
potomstwo występnych wyginie.

Taw

39 Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana;
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
40 Pan ich wspomaga, wyzwala;
wyzwala ich od występnych i zachowuje,
do Niego bowiem się uciekają.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3