ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Za 5  »»
Za 5, 1 - Formę zwoju miała księga. Wizja ta zapowiada oczyszczenie moralne kraju z różnych grzechów.

Za 5, 3 - Tekst niejasny, różnie poprawiany. Inni: "pozostanie bezkarny, uniewinniony".

Za 5, 6 - "Dzban", dosł. Efa ; "To... świata" - LXX: "To jest ich nieprawość na całym świecie".

Za 5, 11 - "Szinear" - Tu jest symbolem świata pogańskiego; "złożą"; zapowiedź usunięcia bezbożności z kraju przez wydalenie jej do ziemi pogan.

STARY TESTAMENT
Księga Zachariasza

Wizja szósta: latający zwój

5
Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem. I oto [ukazał się] zwój latający1. I zapytał mnie [anioł]: «Co widzisz?» Odpowiedziałem: «Widzę zwój, długości dwudziestu łokci i szerokości dziesięciu łokci, unoszący się w powietrzu». Wytłumaczył mi znowu: «To jest przekleństwo, które zawisło nad całym krajem. Według niego zostanie każdy złodziej i każdy krzywoprzysięzca stąd wytępiony2. Pozwolę mu działać - wyrocznia Pana Zastępów - a spadnie ono na dom złodzieja i na dom tego, kto fałszywą przysięgą bezcześci moje Imię, wtargnie do wnętrza i w zgliszcza zamieni przyciesie i mury».

Wizja siódma: dzban

Potem ukazał się anioł, który mówił do mnie, i rzekł: «Podnieś oczy i popatrz na zbliżający się przedmiot». Zapytałem: «Co to jest?» Odpowiedział: «Zbliża się dzban3». I dodał: «To zresztą można zobaczyć w każdym zakątku świata»3. Potem podniosła się ołowiana pokrywa i zobaczyłem we wnętrzu dzbana siedzącą kobietę. I rzekł: «To jest bezbożność», i zepchnął ją z powrotem do wnętrza dzbana, a otwór zakrył ołowianą płytą.
Potem podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem dwie kobiety. Zbliżały się na skrzydłach, rozpostartych na wietrze niby skrzydła bociana, i poniosły dzban wysoko między niebem a ziemią. 10 Zwróciłem się do anioła, który do mnie mówił, z zapytaniem: «Dokąd one poniosą ten dzban?» 11 Odpowiedział: «Do kraju Szinear4, by tam zbudować dla niego dom. Tam złożą4 dzban na ustalonej dla niego podstawie».WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3