ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Lm 2  »»
Lm 2, 1 - Tj. świątynię z Arką Przymierza; por. 1 Krn 28,2; Ps 132[131],7; Ez 43,7.

Lm 2, 2 - Por. 2 Krl 25,6n; Jr 52,8-11.

Lm 2, 4 - Tj. młodzież zdolną do walki.

Lm 2, 8 - Por. 2 Krl 25,10; Jr 5,10.

Lm 2, 9 - Por. Pwt 28,36; 2 Krl 25,7; Ps 74[73],9; Ez 7,26. Aluzja do fałszywych proroków.

Lm 2, 11 - Hbr.: "wątroba". Obraz bólu. LXX czyta: "chwała moja".

Lm 2, 14 - Mowa o fałszywych prorokach; por. Jr 5,31; Jr 14,13n; Jr 23,9-40; Ez 13,10.

Lm 2, 15 - "Gwiżdżą" - por. Jr 19,8; "Miasto" - opuszczono "nazwane" - jako glosę.

Lm 2, 17 - Por. Pwt 28,15.25.

Lm 2, 18 - Tekst popr.

Lm 2, 20 - Por. Pwt 28,53; 2 Krl 6,28n; 2 Krl 25,18-21; Jr 19,9.

STARY TESTAMENT
Lamentacje

KARZĄCA RĘKA BOGA


Miasto i kraj w gruzach


Alef.

2
Ach! Jak zaciemnił gniew Pana Córę Syjonu,
strącił z nieba na ziemię
chwałę Izraela,
nie wspomniał na podnóżek swych nóg1
w dzień swego gniewu.

Bet.

Zburzył Pan bez litości
wszystkie siedziby Jakuba;
wywrócił w swej zapalczywości
twierdze Córy Judy,
rzucił o ziemię, zbezcześcił
królestwo i możnych2.

Gimel.

Złamał w przypływie gniewu
wszelką moc Izraela,
cofnął swoją prawicę
od nieprzyjaciela;
w Jakubie rozniecił pożar,
co [wszystko] wokół trawi.

Dalet.

Jak wróg swój łuk naciągnął,
prawicę umocnił
i zabił jak nieprzyjaciel
wszystkich, co oczy radują3,
w namiocie Córy Syjonu
wybuchnął gniewem jak ogniem.

He.

Pan stał się podobny do wroga:
starł Izraela,
wszystkie budowle poburzył,
poniszczył baszty,
pomnożył u Córy Judy
skargi po skargach.

Waw.

Zrujnował swój namiot jak ogród,
przybytek swój zburzył.
Na Syjonie Pan skazał na niepamięć
zgromadzenie i szabat;
w karzącym gniewie odtrącił
kapłana i króla.

Zain.

Pan swym ołtarzem pogardził,
pozbawił czci świątynię,
wydał w ręce nieprzyjaciół
mury jej warowni.
Podnieśli krzyk w domu Pańskim
jak w dzień uroczysty.

Chet.

Postanowił Pan wywrócić
szańce4 Córy Syjonu,
przeciągnął sznur [mierniczy],
nie cofnął ręki przed zniszczeniem,
przedmurze i mur pogrążył w żałobie:
pospołu one padają.

Tet.

Bramy runęły na ziemię:
połamał, pokruszył zawory;
jej król i książęta u pogan,
nie ma już Prawa,
nawet prorocy nie mają
widzenia od Pana5.

Jod.

10 Usiedli na ziemi w milczeniu
starsi Córy Syjonu,
prochem głowy posypali,
przywdziali wory;
skłoniły głowy ku ziemi
dziewice jerozolimskie.

Ból dotkniętego klęską


Kaf.

11 Wzrok utraciłem od płaczu,
drgają me trzewia,
żółć6 się wylała na ziemię
przez klęskę Córy mego ludu,
gdy słabły niemowlę i dziecię
na placach miasta.

Lamed.

12 Do matek swoich mówiły:
«Gdzie żywność <i wino>?»
Padały jak ciężko ranione
na placach miasta,
gdy uchodziło z nich życie
na łonie ich matek.

Mem.

13 Jak cię pocieszyć? Z czym porównać?
Córo Jeruzalem!
Z czym cię porównać, by cię pocieszyć?
Dziewico, Córo Syjonu,
gdyż zagłada twoja wielka jak morze.
Któż cię uleczy?

Przyczyna i następstwa klęski


Nun.

14 Prorocy7 twoi miewali dla ciebie
widzenia próżne i marne,
nie odsłonili twojej złości,
by od wygnania cię ustrzec;
miewali dla ciebie widzenia
zwodnicze i próżne.

Samek.

15 W dłonie klaszczą nad tobą,
wszyscy, co drogą przechodzą,
gwiżdżą8 i kiwają głowami
nad Córą Jeruzalem:
«Więc to ma być Miasto8, cud piękna,
radość całego świata?»

Pe.

16 Rozwarli na ciebie swe usta
wszyscy twoi wrogowie;
gwizdali, zgrzytali zębami.
«Pochłonęliśmy <je> - rzekli -
oto jest dzień upragniony.
Osiągnęliśmy go, widzimy».

Ain.

17 Uczynił Pan, co postanowił,
wypełnił swą groźbę,
zapowiedzianą w dniach dawnych9:
bez litości obalił,
rozweselił wroga nad tobą,
wywyższył moc twych ciemięzców.

Nawoływanie


Sade.

18 Wołaj sercem do Pana,
Dziewico10, Córo Syjonu;
niech łzy twe płyną jak rzeka
we dnie i w nocy;
nie dawaj sobie wytchnienia,
niech źrenica twego oka nie zna spoczynku!

Kof.

19 Powstań, wołaj po nocy
przy zmianach straży,
wylewaj swe serce jak wodę
przed Pańskim obliczem,
podnoś do Niego swe ręce
o życie twoich niemowląt,
<które padały z głodu
na rogach wszystkich ulic>.

Resz.

20 Spojrzyj, Panie, i rozważ,
komuś tak kiedy uczynił:
Czy kobiety mają jeść owoc swego łona -
pieszczone niemowlęta?11
Czy w świątyni Pańskiej ma się zabijać
kapłana i proroka?

Szin.

21 Legli w prochu ulicy:
chłopiec i starzec,
moje dziewice i moi młodzieńcy
padli od miecza;
zabiłeś ich w dniu swego gniewu,
zgładziłeś bez litości.

Taw.

22 Zwołałeś jak gdyby na święto
wszystkie me trwogi zewsząd.
Nikt się w dniu gniewu Pańskiego
nie ostał, nie umknął:
tych, co pieściłam, chowałam,
wróg mój wyniszczył.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3