ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Koh 11  »»
Koh 11, 1-6 - Warto ryzykować dla powiększenia majątku.

Koh 11, 1 - Często inaczej się dzieje niż się przewiduje. Może aluzja do handlu morskiego.

Koh 11, 2 - By przynajmniej część majątku zabezpieczyć na wypadek niebezpieczeństw. Można mimo to stracić wszystko.

Koh 11, 3 - Prawa natury są stałe, człowiek ich nie zmieni, a jest od nich zależny.

Koh 11, 5 - Możliwe też tłum.: "jaka jest droga wiatru i jak powstają członki w łonie brzemiennej". Por. przypis do Prz 30,19.

Koh 11, 10 - Lub też: "czarny kolor włosów".

STARY TESTAMENT
Księga Koheleta

Korzyści, jakie przynosi mądrość w życiu prywatnym1

11
Wyrzuć swój chleb na powierzchnię wód -
a przecież po wielu dniach odnaleźć go możesz2.
Rozdaj część między siedmiu czy nawet ośmiu3,
bo nie wiesz, co może się złego przydarzyć na ziemi.
Gdy chmury napełnią się deszczem,
wylewają go na ziemię.
A jeśli drzewo upadnie -
na południe czy też na północ -
na miejscu, gdzie upadnie, tam leży4.
Kto baczy na wiatr, nie będzie siał,
a kto ma chmury patrzy, nie będzie zbierał.
Jak nie wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości,
co są w łonie brzemiennej5,
tak też nie możesz poznać działania Boga,
który sprawuje wszystko.
Rano siej swoje ziarno
i do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce,
bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno czy drugie,
czy też są jednakowo dobre.
Przyjemne jest światło
i miło oczom widzieć słońce.
Tak więc jeżeli człowiek wiele lat żyje,
ze wszystkich niech się cieszy
i niech pomni na dni ciemności,
bo będzie ich wiele.
Wszystko, co ma nastąpić, to marność.

Cieszyć się trzeba z życia w młodości

Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej,
a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej.
I chodź drogami serca swego
i za tym, co oczy twe pociąga;
lecz wiedz, że z tego wszystkiego
będzie cię sądził Bóg!
10 Więc usuń przygnębienie ze swego serca
i oddal ból od twego ciała,
bo młodość jak zorza poranna6 szybko przemija.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3