ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Hi 24  »»
Hi 24, 1 - "Terminów" - kary na złych. Chodzi ciągle o karę wymierzaną za życia. Ten rozdział jest odpowiedzią na Hi 21,19n, zwracaniem uwagi na bezkarność ludzi bez moralności i poczucia sprawiedliwości społecznej.

Hi 24, 10 - Wlg: "Nagim i bez odzienia chodzącym, głodującym zabrali kłosy".

Hi 24, 11 - Inni tłum.: "między dwoma kamieniami wyciskają oliwę".

Hi 24, 12 - Bóg zdaje się tylko milczeć, gdyż w rzeczywistości szczęście grzesznika jest chwilowe. Wlg: "A Bóg nie puści bez karania".

Hi 24, 13 - Przeciwieństwo "światła i ciemności" jest symbolem strony moralnej człowieka. Grzeszący przeciw przykazaniom Bożym (',20">J 3,20; Ef 5,8; 1 Tes 5,4).

Hi 24, 17 - Wiersze 18-25 umieszczone po Hi 27,23 ze względu na sens.

STARY TESTAMENT
Księga Hioba

Satyra społeczna: Na świecie panuje gwałt

24
Czemu Wszechmocny nie ustala terminów1,
a najbliżsi nie znają dni Jego?
Nieprawi przesuwają granice,
trzodę kradną z pasterzem,
osła zajmują sierotom
i wołu wdowie zabierają w zastaw.

Praca przymusowa biednych

Ubogich usuwa się z drogi,
biedni się wszyscy chowają
niby osły na pustkowiu.
Wychodzą, by szukać pracy,
żywności szukają do wieczora,
pożywienia dla dzieci.
W polu żniwują po nocy,
męczą się w winnicy bogacza,
nocują nago, bez odzienia,
nie mają okrycia na mrozie,
gdy burza ich w górach zaskoczy,
do skały bezdomni się tulą.

Stan niewolników

Sieroty odrywa się od piersi
i w zastaw zdziera się suknię.
10 Nago chodzą, bez odzienia.
Głodni dźwigają kłosy2.
11 Wśród murów się męczą w południe3,
choć depczą tłocznie - spragnieni.
12 Jęcząc, umierają w mieście4,
ranni wołają: "Ratunku!" -
a Bóg nie słyszy wołania4.

Nocne zbrodnie

13 Inni nie cierpią światła5,
nie chcą uznać Jego dróg,
na ścieżkach Jego nie trwają.
14 Morderca nie wstaje za dnia,
by zabić biedaka, nędzarza,
lecz chodzi po nocy [jak] złodziej.
15 Czeka na mrok cudzołożnik,
mówi: "Mnie oko nie dojrzy,
mrok jest zasłoną dla twarzy".
16 O zmroku do mieszkań się włamią,
za dnia dom szczelnie zamknięty,
światła oni nie cierpią.
17 Mrokiem zda się im dojrzany poranek,
przywykli do grozy nocy»6.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3