ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Hi 20  »»
Hi 20, 2 - Wlg: "Dlatego myśli moje rozliczne następują jedna po drugiej i duch się rozrywa na różne strony".

Hi 20, 7 - Wbrew nadziei Hioba z Hi 19,25; "mierzwa" - inni popr.: "jak widmo".

Hi 20, 10 - Odpowiedź na Hi 14,21n. Inni umieszczają ten wiersz po Hi 20,19.

Hi 20, 11 - Wlg: "Kości jego będą napełnione występkami młodości jego".

Hi 20, 17 - Inni popr.: "wody" na "oliwę". Literatura z Ras Szamra często wspomina o mleku i oliwie jako symbolach bogactwa kraju rolniczego. Por. Iz 7,15.

Hi 20, 18 - Wlg: "Będzie karany za wszystko, co zdziałał, a przecież nie niszczeje: ile wymyślił, tyle też cierpieć będzie".

Hi 20, 27 - Dzień sądu nad narodami.

STARY TESTAMENT
Księga Hioba

Druga mowa Sofara: Sprawiedliwość nie zna wyjątków


Muszę odpowiedzieć

20
Wtedy zabrał głos Sofar z Naamy i rzekł:
«Zaprawdę, odpowiedź moją dyktuje niepokój
wywołany wewnętrznym wzburzeniem1.
Słuchając łajań złośliwych,
duch mądry gotuje odpowiedź.

Chwilowa radość nieprawego

Czyż nie wiesz? Od dawien dawna,
odkąd jest człowiek na ziemi,
radość występnych jest krótka,
szczęście niewiernego trwa chwilkę,
choć w pysze chce sięgać po niebo
i głową dotykać obłoków.
Na zawsze2 zaginie jak mierzwa2,
obecni powiedzą: "A gdzież on?"
Jak sen przeminął, nie można go znaleźć -
znikł niby nocne marzenie.
Choć goni go oko, nie sięgnie,
to miejsce nie ujrzy go więcej.
10 3 Synowie zwracają mienie ubogim,
jego ręce oddają bogactwa.

Zwraca nieprawe bogactwa

11 Jego kości tak pełne były krzepy:
wraz z nim ją kładą do prochu4.
12 Słodkie zło w jego ustach,
chętnie je miał pod językiem,
13 trzymał i nie chciał wypuścić,
język do niego przykleił.
14 Pokarm spleśniał mu w trzewiach,
żołądek zawiera truciznę;
15 dobra sam połknął i zwrócił:
Bóg wyrzucił je z niego.
16 Wchłaniał on jad padalców,
zabije go język żmijowy.
17 Nie spojrzy na wody płynące,
choć płyną miodem i śmietaną5.
18 Zwrócił swój zysk nie połknięty.
Nie cieszy go złupione bogactwo6.
19 Skrzywdził, zasmucił ubogich,
domy zagrabiał, nie stawiał;
20 nie zaznał spokoju w swym wnętrzu,
nie uratował się swoim skarbem.

Chciwość nie nasyci

21 Nic nie uszło jego chciwości,
stąd jego dobra nietrwałe.
22 Poczuje głód mimo obfitości,
owładnie nim siła nieszczęścia.
23 Gdy będzie czym wnętrze napełnić,
Bóg ześle na niego żar swego gniewu,
wyleje nań fale swej zapalczywości.

Niespodziewana kara

24 Uciekł przed bronią żelazną,
przebije go łuk brązowy.
25 Przeszyje go, wyjdzie mu z grzbietu,
błysk ostrza - z wątroby,
owładnie nim przerażenie.
26 Ciemność jak skarb zachowana,
nie wzniecony ogień go strawi,
zniszczy, co skryte w namiocie.
27 Niebo odsłoni przewiny7,
ziemia dlań wrogiem się stanie.
28 Rozdrapią mu skarby w jego domu,
rozpłyną się w dzień Jego gniewu.
29 To los odstępcy od Boga,
dziedzictwo przez Boga przyznane».WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3