ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Ezd 3  »»
Ezd 3, 1 - = Ne 7,72 b-8,1; "siódmy" - czyli Tiszri = wrzesień/październik; "w miastach swoich", popr. wg Ne 7,72 b; "cały", uzupełnione wg Ne 8,1; opuszczone w hebr. i Wlg.

Ezd 3, 4 - Por. Ne 8,13-18.

Ezd 3, 5 - "Oprócz" w hebr. (i Wlg) opuszczone; "w szabaty", uzupełnione wg 3 Ezd 5,51.

Ezd 3, 8 - Był to Ijar = kwiecień/maj.

Ezd 3, 9 - Popr.; por. Ezd 2,40.

Ezd 3, 10 - "Wystąpili", popr. wg LXX; "cymbały" - chodzi prawdopodobnie o dzisiejsze "talerze".

STARY TESTAMENT
Księga Ezdrasza

DZIAŁALNOŚĆ ZOROBABELA


Odbudowa ołtarza

3
1 Gdy nadszedł siódmy1 miesiąc - a Izraelici mieszkali już w miastach swoich1- wtedy zgromadził się cały1 lud, jak jeden mąż, w Jerozolimie. A Jozue, syn Josadaka, i bracia jego kapłani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, i bracia jego przystąpili do zbudowania ołtarza Boga izraelskiego, aby na nim złożyć całopalenia, jak przepisano w Prawie Mojżesza, męża Bożego. I na dawnym fundamencie wznieśli ołtarz, podczas gdy niebezpieczeństwo groziło im ze strony narodów pogranicznych, i złożyli na nim całopalenia dla Pana, całopalenia poranne i wieczorne. Potem obchodzili Święto Namiotów2 według przepisu i złożyli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, zgodnie z wymaganą należnością codzienną. Następnie - oprócz3 całopalenia nieustającego - składali ofiary w szabaty3, w dni nowiu i we wszystkie święte uroczystości Pańskie oraz zawsze, gdy ktoś dał dobrowolną ofiarę dla Pana.

Założenie fundamentów świątyni

Od pierwszego dnia miesiąca siódmego zaczęli składać całopalenia Panu - ale fundamenty świątyni Pańskiej nie były jeszcze założone. Dali więc pieniędzy kamieniarzom i cieślom oraz żywności, napoju i oliwy Sydończykom i Tyryjczykom, by sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia, udzielonego im przez Cyrusa, króla perskiego. A w drugim roku od przybycia ich do domu Bożego w Jerozolimie, w drugim4 miesiącu: Zorobabel, syna Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, i szereg braci ich: kapłanów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy, zabrali się do dzieła i powołali lewitów od dwudziestego roku [życia] wzwyż do pilnowania pracy około domu Pańskiego. I przystąpił Jozue, synowie i bracia jego: Kadmiel, Binnuj i Hodawiasz5 wspólnie do kierowania lewitami wykonującymi pracę około domu Bożego: synami Chenadada, ich synami i braćmi. 10 A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni Pańskiej, wtedy wystąpili6 kapłani w szatach uroczystych, z trąbami, i lewici, synowie Asafa, z cymbałami6, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana; 11 i zaśpiewali, chwaląc Pana i dziękując Mu: Dobry On; na wieki trwa Jego łaskawość dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny, z powodu założenia fundamentów domu Pańskiego. 12 A wielu starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy, przy zakładaniu fundamentów tego domu na ich oczach płakało głośno; wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem. 13 I nie można było odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu, albowiem lud ten podniósł wrzawę tak wielką, że głos ten było słychać z daleka.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3