STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 97(96)1


Bóg Królem i Sędzią świata

97
Pan króluje: wesel się, ziemio,
radujcie się, mnogie wyspy!2
Obłok i ciemność wokoło Niego,
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu3.
4 Ogień idzie przed Jego obliczem
i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.
Jego błyskawice świat rozświecają,
a ziemia patrzy i drży.
Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana,
przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.
Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi
i chlubią się bożkami;
wszyscy bogowie hołd Mu oddają5.
Słyszy o tym i cieszy się Syjon
i radują się córki6 Judy
z Twoich wyroków, o Panie!
Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię
i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.
10 Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych,
wyrywa ich z ręki grzeszników.
11 Światło wschodzi7 dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
12 Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię!
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 97  »»
Ps 97, 1 - Ps 97 Hymn na cześć Pana-Króla.

Ps 97, 1 - Cały świat ma brać udział w tej radości (por. Ps 96[95],1).

Ps 97, 2 - Zasadami eschatologicznego królestwa Bożego są, podobnie jak w Ps 89[88],15, sprawiedliwość i prawo.

Ps 97, 3-6 - Częste w Ps obrazy opisujące teofanię Boga (por. np. Ps 18[17],9; Ps 50[49],3; Ps 68[67],3).

Ps 97, 7 - Zob. przypis do Ps 86[85],8.

Ps 97, 8 - Tj. miasta judzkie.

Ps 97, 11 - Wg przekł. starożytnych; hebr.: "jest rozsiane".

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl