STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 92(91)1


Sprawiedliwe rządy Boże

92
Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.
Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami,
na harfie dziesięciostrunnej i lirze
i pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.

Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,
bardzo głębokie Twe myśli!
Człowiek nierozumny ich nie zna,
a głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni plenią się jak zielsko
i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak [idą] na wieczną zagładę.
Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony2.
10 Bo oto wrogowie Twoi, Panie,
bo oto wrogowie Twoi poginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.

11 Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,
skropiłeś mnie świeżym olejkiem3.
12 Oko moje patrzy na nieprzyjaciół4,
<tych, co powstają na mnie>.
Słuchają moje uszy moich przeciwników.
13 Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie5.
14 6 Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
15 Wydadzą owoc nawet i w starości,
pełni soków i zawsze żywotni,
16 aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 92  »»
Ps 92, 1 - Ps 92 Hymn z motywami dziękczynienia.

Ps 92, 9 - Tłum. przybliżone.

Ps 92, 11 - Namaszczenia olejkiem, praktykowane często na Wschodzie, stanowiły akt czci; tutaj może chodzić o symbol świątecznej radości (por. Ps 23[22],5; Ps 45[44],8).

Ps 92, 12 - "Nieprzyjaciół" - wg przekł. starożytnych. Środkowy wiersz jest zapewne późniejszym uzupełnieniem, zbędnym rzeczowo i metrycznie.

Ps 92, 13 - Por. Ps 1,3. Palmy i cedry oznaczają się tak wysokością, jak długowiecznością: ww. 14-16.

Ps 92, 14 - Por. Łk 2,25-38.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl