STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 67(66)1


O błogosławieństwo na trud apostolski

67
Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi;
niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze!2
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów3.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!

Ziemia wydała swój owoc:
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go boją
wszystkie krańce ziemi!
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 67  »»
Ps 67, 1 - Ps 67 Zbiorowa pieśń dziękczynna, odmawiana prawdopodobnie z okazji Święta Pięćdziesiątnicy (por. w. 7: aluzja do zbiorów).

Ps 67, 2 - Błogosławieństwo kapłańskie z Lb 6,24n.

Ps 67, 3 - Por. Iz 43,9n; Jr 33,9; Mt 6,10; Łk 11,2.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl