STARY TESTAMENT
Mądrość Syracha

Modlitwa o wybawienie Izraela

36
Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy, i spojrzyj,
ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody,
wyciągnij rękę przeciw obcym narodom,
aby widziały Twoją potęgę.
Tak jak przez nas wobec nich okazałeś się świętym,
tak przez nich wobec nas okaż się wielkim!
Niech Cię uznają, jak my uznaliśmy,
że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie!
Odnów znaki i powtórz cuda1,
wsław rękę i prawe ramię!
Wzbudź gniew i wylej oburzenie,
zniszcz przeciwnika i zetrzyj wroga!
Przyspiesz czas i pomnij na przysięgę,
aby wysławiano wielkie Twoje dzieła2.
Ogień gniewu niech strawi tego, kto się ratuje,
a ci, którzy krzywdzą Twój lud, niech znajdą zagładę!
Zetrzyj głowy panujących wrogów,
którzy mówią: «Prócz nas nie ma nikogo!»
10 Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba
i weź je w posiadanie, jak było od początku.
11 Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem,
nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego3.
12 Miej miłosierdzie nad Twoim świętym miastem,
nad Jeruzalem, miejsce Twego odpoczynku!
13 Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy
i lud Twój chwałą swoją!
14 Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twoimi stworzeniami,
i wypełnij proroctwa, dane w Twym imieniu!
15 Daj zapłatę tym, którzy oczekują Ciebie,
i prorocy Twoi niech się okażą prawdomówni!
16 Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług4,
zgodnie z błogosławieństwem Aaronowym4 nad Twoim ludem.
17 Niech wszyscy na ziemi poznają,
że jesteś Panem i Bogiem wieków.

Naucz się roztropnie rozróżniać

18 Żołądek przyjmuje każde pożywienie,
ale jeden pokarm jest lepszy od drugiego.
19 Jak podniebienie rozróżni pokarm z dziczyzny,
tak serce mądre - mowy kłamliwe.
20 Serce przewrotne wyrządza przykrości,
ale człowiek z wielkim doświadczeniem będzie umiał mu odpłacić.
21 Kobieta przyjmie każdego męża,
lecz jedna dziewczyna jest lepsza od drugiej.
22 Piękność kobiety rozwesela oblicze
i przewyższa wszystkie pożądania człowieka;
23 a jeśli w słowach swych mieć będzie ona współczucie i słodycz,
mąż jej nie jest już jak inni ludzie.
24 Kto zdobędzie żonę, ma początek pomyślności,
pomoc podobną do siebie5 i słup oparcia.
25 Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość,
a gdzie brakuje żony, tam mąż wzdycha zbłąkany.
26 Któż będzie ufał gromadzie żołnierzy6,
co chodzi od miasta do miasta?
27 Tak samo - człowiekowi, który nie ma gniazda
i zatrzymuje się tam, gdzie go mrok zastanie.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Syr 36  »»
Syr 36, 5 - Te, jakie się działy w czasie wyjścia Żydów z niewoli egipskiej (Wj rozdz. 7-15 [->Wj 7,1]).

Syr 36, 7 - Hebr.: "Przyspiesz czas i bacz na koniec, bo któż ci może powiedzieć: Co czynisz?"

Syr 36, 11 - Por. Wj 4,22; Pwt 7,6; Jr 31,9; Oz 11,1. Co do imienia "Izrael" - zob. Rdz 32,25-29.

Syr 36, 16 - "Sług" - popr. wg części rkp i hebr.; gr.: "proszących"; "Aaronowym" - por. Lb 6,24-27.

Syr 36, 24 - Rdz 2,20.

Syr 36, 26 - Popr. wg hebr.; gr.: "zbójcy obrotnemu".

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl