STARY TESTAMENT
Księga Przysłów
27
Nie chwal się dniem jutrzejszym,
bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie1.
Niech inny cię chwali - nie twe własne usta,
ktoś obcy - nie własne twe wargi.
Ciężki jest kamień i piasek nie lekki,
gniew głupiego cięższy od obu.
Gwałtowny jest gniew, zapalczywość - nieubłagana,
a kto się ostoi przed zazdrością?
Lepsza jest jawna nagana niż miłość tajona.
Razy przyjaciela - [znakiem] wierności2,
pocałunki wroga - zwodnicze.
Kto syty - depcze po miodzie,
głodnemu i gorycz jest słodka.
Jak ptak, co uciekł z gniazda,
tak człowiek, co uciekł z ojczyzny.
Olejki, pachnidło - serce radują
i dobre słowo przyjaciela, dzięki radzie z duszy3.
10 Nie gardź swoim i ojca przyjacielem,
a w dniu klęski nie chodź do brata,
bo lepszy sąsiad bliski niż brat daleki.
11 Bądź mądry, synu, rozwesel me serce,
a tym, co lżą mnie, odpowiem.
12 Rozważny zło widzi i kryje się,
nierozważni tam idą i szkodę ponoszą.
13 Zabierz mu suknię, bo ręczy za obcego,
za nieznajomych - weź zastaw!
14 Kto rankiem głośno błogosławi bliźniego,
policzą mu to za przekleństwo4.
15 Rynna ciekąca stale w dzień dżdżysty,
podobna do żony swarliwej.
16 Kto chce ją wstrzymać, ten wiatr wstrzymuje
lub zbiera oliwę do ręki.
17 Żelazo żelazem się ostrzy,
a człowiek urabia charakter bliźniego5.
18 Stróż drzewa figowego - spożywa jego owoc,
czujny o pana - doznaje szacunku.
19 Oblicze odbija się w wodzie,
a w sercu odbija się człowiek6.
20 Szeol i zatrata niesyte,
niesyte i oczy człowieka.
21 Czym dla srebra - tygiel, dla złota - piec,
tym dla człowieka - pochwała7.
22 Choć stłuczesz głupiego w moździerzu
tłuczkiem - razem z ziarnami -
głupota go nie opuści.
23 8 Troszcz się o potrzeby zwierząt,
zwracaj uwagę na trzodę;
24 nie trwa na wieki bogactwo,
ani na pokolenia - korona.
25 Wyrosła trawa, pojawia się potraw,
zbierze się górskie siano:
26 owce na suknie dla ciebie,
a kozły, by za pole zapłacić;
27 dość mleka koziego, byś siebie utrzymał,
<utrzymał swój dom>
i wyżywił swoje służące.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Prz 27  »»
Prz 27, 1 - Por. Łk 12,15-21; Jk 4,13-16.

Prz 27, 6 - Por. Ps 141[140],5.

Prz 27, 9 - Tekst różnie popr.

Prz 27, 14 - Nagana za przesadę.

Prz 27, 17 - Tym się tłumaczy konieczność i wartość prawdziwej przyjaźni (por. Prz 27,9; Prz 13,20).

Prz 27, 19 - Dosł.: "Jak woda, oblicze do oblicza, tak serce człowieka do człowieka". Sens prawdopodobny: "człowiek w drugim człowieku odnajduje swoje myśli".

Prz 27, 21 - Domyślnie: "stanowi próbę". Wlg dodaje: "Serce niegodziwca wynajduje złości, a serce dobre szuka umiejętności".

Prz 27, 23-27 - Prawdopodobnie polemika z wystawnym życiem miejskim (por. Jr rozdz. 35 [->Jr 35,1]; 2 Krl 10,14n).

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl