STARY TESTAMENT
Księga Przysłów
18
Za żądzą idzie1 odludek
i z każdą radą wojuje.
Głupi nie lubi się zastanawiać,
lecz tylko swe zdanie przedstawić.
W ślad za występnym idzie pogarda,
wraz z godnym pogardy - hańba.
Słowa ust ludzkich są wodą głęboką,
potokiem obfitym jest źródło mądrości.
Niedobrze winnego popierać,
krzywdząc prawego w sądzie2.
Wargi głupiego prowadzą do kłótni,
jego usta wołają o razy.
Usta głupiego są jego zgubą,
a wargi - pułapką na jego życie.
Słowa donosiciela są jak smaczne kąski:
zapadają do głębi wnętrzności.
Nawet ten, kto w pracy opieszały,
jest bratem niszczyciela.
10 Potężną twierdzą jest imię Pana,
tam prawy się schroni.
11 Majętność bogacza jest mocną warownią,
murem wysokim w jego mniemaniu.
12 Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi,
lecz pokora poprzedza sławę.
13 Odpowiedzieć, nim się wysłucha,
uchodzi za głupotę i hańbę.
14 Duch ludzki zniesie chorobę,
lecz złamanego ducha któż dźwignie?
15 Serce rozumne zdobywa wiedzę,
a ucho mądrych dąży do wiedzy.
16 Dar człowieka toruje mu drogę3
i do możnych go prowadzi.
17 Pierwszy ma rację w swej sprawie,
lecz przyjdzie przeciwnik i poprawi go4.
18 Losem łagodzi się spory
i rozstrzyga pomiędzy możnymi5.
19 Brat obrażony - trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne,
a kłótnie - jak zawory w twierdzy6.
20 Owocem ust nasyci człowiek wnętrze,
pożywi się plonami swych warg.
21 Życie i śmierć są w mocy języka,
[jak] kto go lubi [używać], tak i spożyje zeń owoc.
22 Kto znalazł żonę - dobro znalazł
i zyskał łaskę u Pana7.
23 Płaczliwie prosi ubogi,
a bogacz twardo go zbywa.
24 Na bliźnich polegać - to siebie zgubić,
czasem przyjaciel przylgnie nad brata.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Prz 18  »»
Prz 18, 1 - LXX; Wlg: "szuka pretekstów".

Prz 18, 5 - Często piętnowane przestępstwo prawne (por. Kpł 19,15; Pwt 1,17; Pwt 16,19), przeciwko któremu występowali prorocy (por. Iz 1,23; Am 5,12).

Prz 18, 16 - Stwierdza się fakt bez wydawania bezpośredniego sądu, który jednak wynika z kontekstu dalszego (por. Prz 17,15; Prz 18,17).

Prz 18, 17 - Gdy ją przedstawia wobec sędziego.

Prz 18, 18 - Inni: "trudne sprawy".

Prz 18, 19 - Wiersz bardzo skażony. Inni widzą w nim pochwałę przyjaznej pomocy.

Prz 18, 22 - Wlg dodaje: "Kto wygania żonę dobrą, wygania rzecz dobrą, ale kto trzyma cudzołożnicę, głupi jest i niezbożny".

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl