STARY TESTAMENT
Księga Przysłów
12
Kto napomnienie lubi, kocha mądrość,
kto nagan nie znosi, jest głupi.
Dobry znajdzie łaskę u Pana,
człowiek o złych zamiarach - potępienie1.
Nieprawością nikt się nie utwierdzi,
a korzeń prawych się nie poruszy.
Koroną męża jest dzielna żona,
a próchnicą jego kości - bezwstydna.
Sprawiedliwych zamiary uczciwe,
zamysły nieprawych podstępne.
Słowa niewiernych - zasadzką na cichych2,
usta rzetelnych są dla nich ratunkiem.
Powaleni nieprawi - przepadli,
a stoi dom sprawiedliwych.
Doznaje pochwał człowiek za rozwagę,
przewrotny będzie w pogardzie.
Lepiej być prostym, ale mieć pracę3,
niż pysznić się nie mając chleba.
10 Prawy uznaje potrzeby swych bydląt,
a serce nieprawych okrutne.
11 Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem,
kto ściga ułudy - z rozumu obrany.
12 Występny w złu szuka ostoi4,
sprawiedliwych korzeń jest bezpieczny4.
13 Z winy swych ust nieprawy w potrzasku,
mąż prawy uniknie nieszczęścia.
14 Każdy się syci5 owocem swych ust,
czyn rąk człowieka odda mu zapłatę.
15 Głupi uważa swą drogę za słuszną,
ale rozważny posłucha rady.
16 Głupi swój gniew objawia od razu,
roztropny ukryje obelgę.
17 Prawdomówny mówi, co słuszne,
a świadek fałszywy - oszustwo.
18 Nierozważnie mówić - to ranić jak mieczem,
a język mądrych - lekarstwem.
19 Prawdomówny język trwa wieki,
a chwilkę - język kłamliwy.
20 W sercu knujących zło - podstęp,
u doradzających pokój - radość.
21 Nie spotka zło żyjących uczciwie,
ale u grzesznych pełno nieszczęścia.
22 Wstrętne dla Pana są usta kłamliwe,
lecz w prawdomównych ma upodobanie.
23 Rozumny swą wiedzę ukrywa6,
serce niemądrych głosi głupotę.
24 Ręka gorliwych zdobędzie władzę,
a leń pracować musi pod batem.
25 Smutek przygnębia serce człowieka,
rozwesela je dobre słowo.
26 Sprawiedliwy od innych7 szczęśliwszy,
droga niewiernych prowadzi do zguby.
27 Lenistwo nie złowi zwierzyny,
ludzka pilność - cennym bogactwem.
28 Na drodze prawości jest życie,
kroczenie po niej jest nieśmiertelnością8.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Prz 12  »»
Prz 12, 2 - Wlg: "Ale kto ma ufność w myślach swoich, niezbożnie czyni".

Prz 12, 6 - Tekst popr.; hebr.: "na krew", co inni zatrzymują.

Prz 12, 9 - Tekst skażony, różnie popr. Por. Syr 10,27.

Prz 12, 12 - Tekst różnie popr.: "bezpieczny": wg arabskiego wanatu (por. Prz 10,24; Prz 13,10.15).

Prz 12, 14 - Opuszczono nieskładne "dobrem".

Prz 12, 23 - Nie wypowiada bez zastanowienia.

Prz 12, 26 - Od swoich współrodaków źle postępujących, o czym w drugiej części wiersza.

Prz 12, 28 - W oryginale: "nie śmiercią" (por. Prz 10,16; Prz 11,19.30n).

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl