STARY TESTAMENT
Księga Hioba

Odpowiedź Hioba: Uznaję wszechmoc Boga


Mówisz na próżno

26
Hiob na to odpowiedział i rzekł:
«Ależ pomogłeś choremu,
wzmocniłeś ramię osłabłe!
Tyś niemądremu doradził,
ujawniłeś pełnię rozumu!
Do kogo kierujesz te słowa,
czyjże to duch wionie z ciebie?
Umarli drżą w podziemiu,
ocean i jego mieszkańcy.
Szeol dla Niego jest nagi,
Abaddon1 jest bez zasłony.
Dach rozciąga nad pustką,
ziemi niczym nie umacnia,
wody chmurami krępuje2,
nie pękną pod nimi obłoki.
Zakrywa oblicze księżyca
rozciągając nad nim chmury.

Zwyciężył złe moce

10 Wodom nakreślił granice,
oddzielił światło od mroku.
11 Słupy niebieskie się chwieją,
drżące przed Jego groźbą.
12 Potęgą wzburzył pramorze,
roztrzaskał Rahaba swą mocą,
13 wichurą oczyszcza strop nieba
i Węża Zbiega3 niszczy swą ręką.

Potęga Jego władzy

14 Oto są ślady dróg Jego;
jak mało o Nim się słyszy!
Któż zdoła pojąć grom Jego mocy?»
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Hi 26  »»
Hi 26, 6 - Poetycka nazwa Szeolu, dosł. znaczy: "Zatracenie" (por. Ap 9,11).

Hi 26, 8 - W opisie potęgi Boga posługuje się Hiob znanym ówcześnie obrazem świata: w głębi ocean i Szeol, nad ziemią i oceanem strop nieba, nad którym drugi ocean - górny.

Hi 26, 13 - Jest nim Lewiatan z Hi 3,8; Hi 7,12 (por. Iz 51,9n).

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl