STARY TESTAMENT
Księga Hioba

Trzecia mowa Bildada: Potęga Boga a słabość człowieka


Bóg stworzył świat

25
1 Wtedy zabrał głos Bildad z Szuach i rzekł:
«Z Nim panowanie i groza,
na niebie ustalił porządek.
Czy siły Jego kto zliczy?
Na kogo nie stawia zasadzki?

Człowiek - robaczkiem

Czy człowiek jest sprawiedliwy w oczach Boga2,
a syn niewiasty - bezgrzeszny?
Jeśli niejasny i księżyc,
gwiazdy przed Nim nieczyste,
tym więcej człowiek - ten robak,
i syn człowieczy - znikomość».
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Hi 25  »»
Hi 25, 1 - Układ rozdz. 24-27 nieco zmieniony, ostatnio często przyjmowany.

Hi 25, 4 - Myśl częsta w literaturze akkadyjskiej, por. Koh 7,20.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl