STARY TESTAMENT
Księga Hioba

Pierwsza mowa Bildada: Potęga Boża w służbie sprawiedliwości


Kara nasuwa myśl o grzechu jako o przyczynie

8
Bildad ze Szuach na to tak odpowiedział:
«Jak długo chcesz mówić w ten sposób?
Twe słowa gwałtowne jak wicher,
Czyż Bóg nagina prawo,
Wszechmocny zmienia sprawiedliwość?
A jeśli synowie zgrzeszyli1
i oddał ich w moc ich występku?

Upokórz się, a zyskasz szczęście

Radzę do Boga się zwrócić,
o łaskę do Wszechmocnego.
Jeśliś jest czysty, niewinny,
to czuwać będzie nad tobą,
uczciwy twój dom odbuduje2.
Skromny byłby początek,
lecz koniec byłby wspaniały.

Tak uczą starsi

Pytaj no dawnych pokoleń,
zwróć uwagę na doświadczenie przodków.
My, wczorajsi, znamy niewiele,
bo wiek nasz jak cień jest na ziemi.
10 Lecz oni pouczą, wyjaśnią
słowami, co płyną z rozsądku.
11 Czyż rośnie papirus bez błota,
czy się krzewi sitowie bez wody?
12 Jeszcze świeże, niezdatne do ścięcia,
[a już] usycha, prędzej od trawy.
13 Tak z drogą niepomnych na Boga;
nadzieja nieprawych zaginie,
14 na krótko im [starczy] nadziei,
ich ufność jak nić pajęczyny.
15 Kto się jej3 uchwyci, ten nie ustoi,
upadnie szukając oparcia.
16 On4 wprawdzie w słońcu soczysty,
pędy swe puszcza w ogrodzie,
17 korzenie umacnia we żwirze,
pośród kamieni zakwita.
18 Gdy utniesz go z jego podłoża,
ono się zaprze: "Ja go nie widziałem".
19 Oto wesele z tej drogi.
A z pyłu wyrośnie ktoś inny.

Nawróć się!

20 5 Prawego Bóg nie odrzuci,
złego nie wzmocni ramieniem.
21 Napełni twe usta radością,
a wargi okrzykiem wesela.
22 Wrogowie zapłonią się wstydem,
przepadną namioty występnych».
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Hi 8  »»
Hi 8, 4 - Odpowiedzialność zbiorowa działałaby w kierunku odwrotnym: karząc ojca za grzechy synów.

Hi 8, 6 - Przygotowuje zakończenie: Hi 42,10-17.

Hi 8, 15 - "Jej" - dosł.: "domu jego", tzn. pajęczego.

Hi 8, 16 - "On" to alegoria człowieka, którego szczęście jest nietrwałe. Wlg: "Ze wschodem jego wyjdzie latorośl jego".

Hi 8, 20 - Wiersze 20-22 zawierają krótkie sformułowanie tezy Bildada o sprawiedliwości Bożej.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl