ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 142  »»
Ps 142, 1 - Ps 142 Indywidualna lamentacja.

Ps 142, 1 - Domniemana sytuacja historyczna wg 1 Sm 22,1 albo 1 Sm 24,4 podobnie jak w Ps 57[56],1.

Ps 142, 4 - Częsty w Ps motyw podstępnego działania wrogów (Ps 141[140],9).

Ps 142, 5 - Wg przekładów starożytnych; hebr. ma tryb rozkazujący, co inni zachowują.

Ps 142, 6 - Tj. na świecie (por. Ps 27[26],13 z przypisem).

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 142(141)1


Bóg moją ucieczką

142
Pieśń pouczająca. Dawidowa - gdy był w jaskini2. Modlitwa.
Głośno wołam do Pana,
głośno błagam Pana.
Wylewam przed Nim swą troskę,
wyjawiam przed Nim swą udrękę.
Gdy duch mój we mnie ustaje,
Ty znasz moją ścieżkę.
Na drodze, po której kroczę,
ukryli na mnie sidło3.
Oglądam się w prawo i patrzę4:
a nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na mnie.
Znikła dla mnie możność pomocy,
nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie.

Do Ciebie wołam, o Panie,
mówię: Ty jesteś moją ucieczką,
udziałem moim w ziemi żyjących5.
Zważ na moje wołanie,
bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mię od prześladowców,
gdyż są ode mnie mocniejsi.
Wyprowadź mnie z więzienia,
bym dziękował imieniu Twojemu.
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3