ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 73  »»
Ps 73, 1 - Ps 73 Psalm pouczający o charakterze mądrościowym. Podobny temat poruszają: Ps 37[36] [->Ps 37[36],1]; Ps 49[48] [->Ps 49[48],1] oraz Jr 12,1n.

Ps 73, 1 - Tekst poprawiony. Co do treści por. Pwt 28,1-14.

Ps 73, 6 - Porównanie cnót lub wad do szat czy ozdób jest dość częste w Piśmie św. (Por. Iz 59,17; Iz 61,10; Kol 3,10; Ef 4,24).

Ps 73, 7 - Dosł.: "otyłości". W ST człowiek otyły (podobnie jak bogaty) jest synonimem grzesznika (por. w. 4 oraz 12).

Ps 73, 10 - Tłum. przybliżone; por. tłum. staroż.

Ps 73, 11 - W swoim przewrotnym postępowaniu nie liczą się z wszechwiedzą Bożą.

Ps 73, 15 - Tj. ludzi pobożnych i prostolinijnych.

Ps 73, 20 - Pomyślność przewrotnych jest pozorna i szybko przemija bez śladu niby sen.

Ps 73, 26 - Por. Ps 16[15],5 z przypisem.

Ps 73, 28 - Tłum. greckie dodaje jeszcze słowa: "w bramach Córy Syjońskiej" (por. Ps 9,15), których brak w hebr.

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

KSIĘGA TRZECIA


PSALM 73(72)1


Zagadka powodzenia grzeszników

73
Psalm. Asafowy.
Jak dobry jest Bóg dla prawych2,
dla tych, co są czystego serca!
A moje stopy nieomal się nie potknęły,
omal się nie zachwiały moje kroki.

Zazdrościłem bowiem niegodziwym
widząc pomyślność grzeszników.
Bo dla nich nie ma żadnych cierpień,
ich ciało jest zdrowe, tłuste.
Nie doznają ludzkich utrapień
ani z [innymi] ludźmi nie cierpią.

Toteż ich naszyjnikiem jest pycha,
a przemoc szatą, co ich odziewa3.
Ich nieprawość pochodzi z nieczułości4,
złe zamysły nurtują ich serca.
Szydzą i mówią złośliwie,
butnie grożą uciskiem.
Ustami swymi niebo napastują,
język ich krąży po ziemi.
10 Dlatego lud mój do nich się zwraca
i obficie piją ich wodę5.
11 I mówią: «Jakże Bóg może widzieć,
czyż Najwyższy posiada wiedzę?»6
12 Takimi oto są grzesznicy
i zawsze beztroscy gromadzą bogactwo.

13 Czy więc na próżno zachowałem czyste serce
i w niewinności umywałem ręce?
14 Co dnia bowiem cierpię chłostę,
każdego ranka spotyka mnie kara.
15 Gdybym pomyślał: Będę mówił jak tamci,
to bym zdradził ród Twoich synów7.
16 Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć,
lecz to wydało mi się uciążliwe,
17 póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże,
nie przyjrzałem się końcowi tamtych.

18 Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz
i spychasz ich ku zagładzie.
19 Jakże nagle stali się przedmiotem grozy,
zniknęli strawieni przerażeniem.
20 Jak snem po obudzeniu, Panie,
powstając wzgardzisz ich obrazem8.
21 Gdy się trapiło moje serce,
a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy,
22 byłem nierozumny i nie pojmowałem:
byłem przed Tobą jak juczne zwierzę.

23 Lecz ja zawsze będę z Tobą:
Tyś ujął moją prawicę;
24 prowadzisz mnie według swojej rady
i przyjmujesz mię na koniec do chwały.
25 Kogo prócz Ciebie mam w niebie?
Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia.
26 Niszczeje moje ciało i serce,
Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki9.
27 Bo oto giną ci, którzy od Ciebie odstępują,
Ty gubisz wszystkich, co łamią wiarę wobec Ciebie.
28 Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga,
w Panu wybrałem sobie schronienie,
by opowiadać wszystkie Jego dzieła10.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3