ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 34  »»
Ps 34, 1 - Ps 34 Indywidualna pieśń dziękczynna o budowie alfabetycznej (brak wiersza dla litery Waw między 6 a 7, wiersz 23 natomiast jest nadliczbowy i powstał później).

Ps 34, 1 - Por. 1 Sm 21,12-15.

Ps 34, 7 - Biedni znajdują się pod specjalną opieką Pana (por. przypis do Ps 22,27).

Ps 34, 8 - Skuteczną pomoc Bożą przynosi Jego wysłannik (por. Ps 103[102],20-21), przedstawiony na sposób dowódcy wojskowego.

Ps 34, 12 - Wezwanie charakterystyczne dla nauczyciela mądrości w Izraelu (por. Prz 2,1; Prz 3,1).

Ps 34, 18 - Przestawiono w. 18 i 17, w przeciwnym wypadku w. 18 byłby niezrozumiały. Definitywna kolejność liter alfabetu ustaliła się później, po napisaniu psalmu, a ścisłe zastosowanie jej doprowadziło do pewnej niekonsekwencji w tekście.

Ps 34, 21 - Podobnie jak u baranka paschalnego (Wj 12,46).

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 34(33)1


Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa

34
Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego2.

Alef

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.

Bet

Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

Gimel

Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!

Dalet

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.

He

Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

Zain

Oto biedak3 zawołał, a Pan go usłyszał,
i wybawił ze wszystkich ucisków.

Chet

Anioł Pana zakłada obóz warowny4
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

Tet

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

Jod

10 Bójcie się Pana, święci Jego,
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

Kaf

11 Możni zubożeli i zaznali głodu;
a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

Lamed

12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie5;
nauczę was bojaźni Pańskiej.

Mem

13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie
i pragnie dni, by zażywać szczęścia?

Nun

14 Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych!

Samek

15 Odstąp od złego, czyń dobro;
szukaj pokoju, idź za nim!

Ain

16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a Jego uszy na ich wołanie.

Pe

17 Wołali, a Pan ich wysłuchał
i uwolnił od wszystkich przeciwności.

Sade

18 6 Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,
by pamięć o nich wygładzić z ziemi.

Kof

19 Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.

Resz

20 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego;
lecz ze wszystkich Pan go wybawia.

Szin

21 Strzeże On wszystkich jego kości:
ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu7.

Taw

22 Zło sprowadza śmierć na przewrotnego,
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
23 Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się doń ucieka.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3