ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 4  »»
Ps 4, 1 - Ps 4 Psalm nadziei, o tendencjach dydaktycznych. Przedstawiając swój los, Psalmista zachęca wiernych i ostrzega przewrotnych.

Ps 4, 3 - Zatwardziałość serca czyni występnych niezdolnymi do przyjęcia prawdy Bożej. Tekst popr. wg LXX; hebr.: "dokąd chwała moja będzie ulegała zniewadze".

Ps 4, 7 - Mowa o objawach Bożego miłosierdzia (por. Ps 31[30],17; Ps 44[43],4; Ps 89[88],16).

STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 41


Modlitwa i napomnienie

4
Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Dawidowy.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi,
Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia -
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!
Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali?2
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę,
Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam.
Zadrżyjcie i nie grzeszcie,
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie!
Złóżcie należne ofiary
i miejcie w Panu nadzieję!

Wielu powiada: «Któż nam ukaże szczęście?»
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!3
Wlałeś w moje serce więcej radości
niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.
Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
bo Ty sam jeden, Panie,
pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3