ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Oz 12  »»
Oz 12, 1 - Tekst skażony, bardzo różnie popr.

Oz 12, 3 - Tekst poprawiony.

Oz 12, 4 - Epizody z życia Jakuba (por. Rdz 25,25n; Rdz 32,25-30), ujemnie tu naświetlone przez Proroka.

Oz 12, 5 - Tekst popr.; hebr. ma: "nas" - "nami".

Oz 12, 8 - Potoczne określenie kupca.

Oz 12, 10 - Por. Oz 2,16; okres wędrówki Izraela przez pustynię Synaj.

Oz 12, 11 - Inni popr.: 1) "dokonywałem zniszczenia" lub 2) "bogato obdarzę".

Oz 12, 12 - Tekst popr.

Oz 12, 13 - Por. Rdz 29,25-30.

Oz 12, 14 - Mojżesza.

STARY TESTAMENT
Księga Ozeasza

Przewrotność Izraela

12
Efraim otoczył Mnie kłamstwem,
oszustwem - dom Izraela,
lecz Juda zna jeszcze Boga
i nazywa się ludem Świętego1.
Efraim pasie się wiatrem,
za wichrem wschodnim wciąż biega;
pomnaża kłamstwa i gwałty,
zawiera przymierze z Asyrią,
a do Egiptu wywozi oliwę.

Spór z Izraelem

Pan wiedzie spór z Izraelem2,
ukarze postępki Jakuba
i odpłaci za jego uczynki.
Już w łonie matki oszukał on brata3,
w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem.
Walcząc z Aniołem, zwyciężył,
płakał i błagał Jego o łaskę -
spotkał Go4 w Betel i tam z Nim4 rozmawiał.
Pan jest Bogiem Zastępów,
Pan jest imieniem, które wspominał.
Ty zaś powróć do Boga swojego -
strzeż pilnie miłości i prawa
i ufaj twojemu Bogu!

Ukarana chciwość

Kanaan5 ma w ręku fałszywą wagę,
w oszustwie jest rozmiłowany.
Powiedział Efraim: «Stałem się bogaty
i zgromadziłem dla siebie majątek» -
lecz z jego pracy nic nie pozostanie
z powodu grzechów przezeń popełnionych.

Zapowiedź pojednania

10 Jam jest Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej,
dozwolę ci jeszcze zamieszkać w namiotach,
jak było za dni Spotkania6.
11 Mówiłem do proroków, mnożyłem widzenia
i przez proroków głosiłem przypowieści7.

Ponowne groźby

12 W Gileadzie panuje nieprawość
i kłamstwo się gnieździ;
w Gilgal składają ofiary cielcom8,
dlatego ołtarze ich będą
jak stos kamieni pośród bruzd na polach.
13 Jakub uszedł na pola Aramu,
Izrael dla kobiety oddał się na służbę
i dla kobiety stał się stróżem stada9.
14 Lecz Pan wyprowadził Izraela
z Egiptu przez proroka10,
i również przez proroka otoczył go opieką.
15 Efraim bardzo Go rozgniewał,
lecz On odpowiedzialność za krew zwróci na niego
i za zniewagę Pan jego mu odpłaci.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3