ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Oz 10  »»
Oz 10, 1 - Por. Iz 5,1-7.

Oz 10, 4 - Mowa o grożącym za to wszystko sądzie Bożym.

Oz 10, 5 - Zob. Oz 4,15.

Oz 10, 6 - "Wielkiego Króla" - zob. Oz 5,13; "zamysłu" - wielu popr. na "bożka".

Oz 10, 8 - Por. Iz 2,10; Łk 23,30; Ap 6,16.

Oz 10, 9 - Zapewne aluzja do Sdz rozdz. 19 [->Sdz 19,1].

Oz 10, 10 - Por. Oz 10,5 lub 1 Sm 10,23n; Sdz rozdz. 19 [->Sdz 19,1]. Zwrot różnie tłumaczony, np. w sensie "ciężkiej" (por. Jr 2,13) lub w odniesieniu do cudzołóstwa i zabójstwa w Sdz 19,25-28.

Oz 10, 13 - Popr. wg LXX; hebr.: "drogach".

Oz 10, 14 - "Szalman"; prawdopodobnie Salamanu, król Moabu, współczesny Tiglat-Pileserowi III; inni popr.: "jak Szallum - dom Jeroboama" (por. 2 Krl 15,10.15); "Bet-Arbel" albo "Irbid" - miasto w Gileadzie.

Oz 10, 15 - Tekst popr.

STARY TESTAMENT
Księga Ozeasza

Nastąpi zniszczenie ołtarzy i stel

10
Izrael był jak dorodny krzew winny1,
przynoszący wiele owoców:
lecz gdy owoc jego się mnożył,
wzrastała liczba ołtarzy;
im lepiej działo się w kraju,
tym wspanialsze budowano stele.
Ich serce jest obłudne, muszą pokutować!
On ich ołtarze rozwali i stele powywraca.
Powiedzą wtedy: My nie mamy króla,
bośmy się Pana nie bali -
zresztą, cóż nam król pomoże?
Nieustanne słowa, pochopne przysięgi, zawierane przymierza,
a sąd się pleni jak chwast trujący2
pośród bruzd na polach.
Z powodu cielca w Bet-Awen3
mieszkańców Samarii ogarnie trwoga;
chodzi w żałobie jej naród,
lamentują kapłani,
bojąc się o jego blask,
że mu zostanie odjęty.
On sam zostanie zabrany do Asyrii
jako danina dla Wielkiego Króla;
Efraim okryje się hańbą,
Izrael zawstydzi się z powodu swego zamysłu4.
Upadnie Samaria, a król jej
jest niby piana na powierzchni wody.
Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen -
grzech Izraela.
Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach.
Wtedy powiedzą górom: «Przykryjcie nas!»
a wzgórzom: «Padnijcie na nas!»5

Kara na Gibea

Od dni Gibea6 grzeszysz, Izraelu!
Dotąd się nie zmienili -
czyż nie dosięgnie wojna przestępców z Gibea?
10 Przyjdę, aby im karę wymierzyć;
ludy przeciw nim się zbiorą,
by ich ukarać za podwójną winę7.

Groźby nawołujące do nawrócenia

11 Efraim jest jak pojętna jałowica,
która chętnie pracuje przy młocce;
Ja mu sam włożę jarzmo na wspaniałą szyję,
sam Efraima zaprzęgnę,
orać będzie Juda,
Jakub zaś będzie bronował.
12 Posiejcie sobie sprawiedliwość,
a zbierzecie miłość;
karczujcie nowe ziemie!
Nadszedł czas, by szukać Pana,
aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć.
13 Dlaczego uprawiacie zło,
zbieracie nieprawość
i spożywacie owoce kłamstwa?
Ponieważ nadzieję złożyłeś w twych rydwanach8
i mnóstwie twoich wojowników -
14 w miastach twoich podniesie się wrzawa,
zburzone będą wszystkie twoje twierdze,
jak Szalman9 zniszczył Bet-Arbel9
w czasie wojny, gdy matka
została rozsiekana wraz z dziećmi.
15 Tak ci uczynię10, domu Izraela;
za twoją złość niezmierzoną:
zginie na zawsze król Izraela.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3