ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  1 Krn 25  »»
1 Krn 25, 1 - Por. 1 Krn 16,37.41n.

1 Krn 25, 3 - Brak w hebr. Por. 1 Krn wiersz 17.

1 Krn 25, 5 - Tłum. przybliżone. Inni tłum.: dla grania na rogu podczas słów Bożych.

1 Krn 25, 14 - Zazwyczaj poprawia się na "Asareela" (1 Krn 25,2).

STARY TESTAMENT
1 Księga Kronik

Śpiewacy

25
Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę [Bożą] tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna1, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów. A liczba pracowników w tej służbie była: z synów Asafa: Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, zależni od Asafa, który prorokował pod kierunkiem króla. Z Jedutuna - synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei2, sześciu pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował na cytrze na cześć i chwałę Pana. Z Hemana - synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot. Ci wszyscy byli synami Hemana "Widzącego" królewskiego, zgodnie z obietnicą wywyższenia go przed Boga3. Bóg dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki. Ci wszyscy byli pod kierownictwem swych ojców przy śpiewie w świątyni Pańskiej, by służyć domowi Bożemu na cymbałach, cytrach i harfach. Pod kierunkiem króla byli: Asaf, Jedutun i Heman. A liczba ich wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi i wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, była dwustu osiemdziesięciu ośmiu. Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby, tak młodszy, jak starszy, nauczyciel zarówno jak i uczeń. Pierwszy los padł na Józefa, z [potomków] Asafa, drugi [był] Gedaliasz, on z braćmi i z synami swymi, [razem] dwunastu. 10 Trzeci: Zakkur; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 11 Czwarty [padł] na Jisriego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 12 Piąty: Netaniasz; synowie jego i bracia jego dwunastu. 13 Szósty: Bukkijasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 14 Siódmy: Jesareela4; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 15 Ósmy: Izajasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 16 Dziewiąty: Mattaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 17 Dziesiąty: Szimei; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 18 Jedenasty: Azareel; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 19 Dwunasty [padł] na Chaszabiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 20 Trzynasty: Szubael; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 21 Czternasty: Mattitiasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 22 Piętnasty [padł] na Jeremota; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 23 Szesnasty [padł] na Chananiasza; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 24 Siedemnasty [padł] na Joszbekaszę; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 25 Osiemnasty [padł] na Chananiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 26 Dziewiętnasty [padł] na Mallotiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 27 Dwudziesty [padł] na Eliatę; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 28 Dwudziesty pierwszy [padł] na Hotira; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 29 Dwudziesty drugi [padł] na Giddaltiego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 30 Dwudziesty trzeci [padł] na Machazjota; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 31 Dwudziesty czwarty [padł] na Romamti-Ezera; synowie jego i bracia jego - dwunastu.WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3