Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 142(141)1


Bóg moją ucieczką

142
Pieśń pouczająca. Dawidowa - gdy był w jaskini2. Modlitwa.
Głośno wołam do Pana,
głośno błagam Pana.
Wylewam przed Nim swą troskę,
wyjawiam przed Nim swą udrękę.
Gdy duch mój we mnie ustaje,
Ty znasz moją ścieżkę.
Na drodze, po której kroczę,
ukryli na mnie sidło3.
Oglądam się w prawo i patrzę4:
a nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na mnie.
Znikła dla mnie możność pomocy,
nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie.

Do Ciebie wołam, o Panie,
mówię: Ty jesteś moją ucieczką,
udziałem moim w ziemi żyjących5.
Zważ na moje wołanie,
bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mię od prześladowców,
gdyż są ode mnie mocniejsi.
Wyprowadź mnie z więzienia,
bym dziękował imieniu Twojemu.
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć.
PROLOG
««  Ps 142  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 142  »»
 

Ps 142, 1 - Ps 142 Indywidualna lamentacja.

Ps 142, 1 - Domniemana sytuacja historyczna wg 1 Sm 22,1 albo 1 Sm 24,4 podobnie jak w Ps 57[56],1.

Ps 142, 4 - Częsty w Ps motyw podstępnego działania wrogów (Ps 141[140],9).

Ps 142, 5 - Wg przekładów starożytnych; hebr. ma tryb rozkazujący, co inni zachowują.

Ps 142, 6 - Tj. na świecie (por. Ps 27[26],13 z przypisem).

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl