Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 124(123)1


Bóg nas ocalił

124
Pieśń stopni. Dawidowa.
Gdyby Pan nie był
po naszej stronie -
niech to już przyzna Izrael2 -
gdyby Pan nie był
po naszej stronie3,
gdy ludzie przeciw nam powstawali,
4 wtedy połknęliby nas żywcem,
gdy ich gniew przeciw nam zapłonął:
wówczas zatopiłaby nas woda,
przepłynąłby nad nami potok;
wówczas przelałyby się nad nami
wezbrane wody.
Błogosławiony Pan,
który nas nie wydał
na pastwę ich zębom.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała
z sidła ptaszników,
sidło się porwało,
a my jesteśmy wolni.
Nasza pomoc jest w imieniu Pana5,
który stworzył niebo i ziemię.
PROLOG
««  Ps 124  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 124  »»
 

Ps 124, 1 - Ps 124 Pieśń pielgrzymów o charakterze hymnu dziękczynnego (zob. przypis do Ps 120[119],1).

Ps 124, 1 - Por. Ps 118[117],2; Ps 129[128],1.

Ps 124, 2 - Por. Rdz 31,42.

Ps 124, 3 - Trzy obrazy - pochłonięcie (Ps 79[78],7; Iz 9,11; Jr 51,34), zatopienie w rwących strumieniach (Ps 42[41],8; Ps 69[68],3) i porwanie przez odmęty praoceanu (Iz 8,7; Iz 17,12; Jr 47,2).

Ps 124, 8 - Por. Ps 121[120],2.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl