Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 122(121)1


W obliczu miasta Świętego

122
Pieśń stopni. Dawidowa.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pańskiego!»
Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem,
Jeruzalem, wzniesione jako miasto
gęsto i ściśle zabudowane2.
Tam wstępują pokolenia,
pokolenia Pańskie,
według prawa Izraela,
aby wielbić imię Pańskie.
Tam ustawiono
trony sędziowskie,
trony domu Dawida3.
Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: «Pokój w tobie!»
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.
PROLOG
««  Ps 122  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 122  »»
 

Ps 122, 1 - Ps 122 Pieśń pielgrzymów o tendencjach hymnodycznych (zob. przypis do Ps 120[119],1).

Ps 122, 3 - Tłum. przybliżone. Do tego wiersza nawiązuje zapewne Ef 2,19-22 w słynnym obrazie prawdziwego Kościoła Bożego.

Ps 122, 5 - Jerozolima była nie tylko centrum religijnym, ale jednocześnie najwyższym trybunałem sądowniczym, gdzie sądy sprawowali tradycyjnie zapewne przedstawiciele rodu Dawida (Iz 16,5). Odbywało się to w centrum administracyjnym, w bramach miejskich.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl