Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 63(62)1


Tęsknota za Bogiem i świątynią

63
Psalm Dawidowy. Gdy przebywał na Pustyni Judzkiej2.
Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało3,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.
W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,
moje wargi będą Cię sławić.
Tak błogosławię Cię w moim życiu:
wzniosę ręce w imię Twoje.
Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością4,
radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą,
gdy wspominam Cię na moim posłaniu
i myślę o Tobie podczas moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł5 wołam radośnie:
do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.
10 A ci, którzy szukają zguby mojej duszy,
niech zejdą w głębiny ziemi.
11 Niech będą wydani pod miecze
i staną się łupem szakali6.
12 A król niech się raduje w Bogu,
niech chlubi się każdy, który nań przysięga7,
tak niech się zamkną usta mówiących kłamliwie.
PROLOG
««  Ps 63  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 63  »»
 

Ps 63, 1 - Ps 63 Indywidualna lamentacja, wskazująca na pewność wysłuchania prośby przez Boga i zawierająca dziękczynienie.

Ps 63, 1 - Por. 1 Sm 23,14 lub 1 Sm 24,2.

Ps 63, 2 - "Dusza" i "ciało" wyrażają w ST całego człowieka; całą swoją istotą tęskni on za Bogiem.

Ps 63, 6 - Tłuszcz jako symbol obfitości (Ps 36[35],9); przy składaniu ofiar przeznaczono go, jako najlepszą część, dla Boga (Kpł 7,23.25).

Ps 63, 8 - Tj. pod opieką Bożą w świątyni. "Skrzydła" nawiązują do cherubów ocieniających Arkę Przymierza (por. 1 Krl 8,6-7; Ps 17[16],8; Ps 36[35],8).

Ps 63, 11 - (63,10-11) Por. przypis do Ps 54[53],7.

Ps 63, 12 - Na króla przysięgano w Egipcie (Rdz 42,15-16), a także w Izraelu (1 Sm 17,55; 2 Sm 11,11; 2 Sm 15,21).

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl