Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 60(59)1


Modlitwa po klęsce

60
Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilia Prawa». Miktam. Dawidowy. Celem pouczenia. Gdy walczył z Aram-Naharaim i z Aram-Sobą i gdy powracający Joab zwyciężył Edomitów w Dolinie Soli - dwanaście tysięcy2 [ludzi].
Odrzuciłeś nas, o Boże, starłeś nas,
rozgniewałeś się, lecz powróć do nas!
Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię:
ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje3.
Kazałeś ludowi swemu zaznać twardego losu,
napoiłeś nas winem oszałamiającym4.
Postawiłeś znak5 dla tych, co boją się Ciebie,
by uciekali przed łukiem.
Aby ocaleli, których Ty miłujesz,
wspomóż Twą prawicą i wysłuchaj nas!
Bóg przemówił w swojej świątyni6:
«Będę się radował i podzielę Sychem,
a dolinę Sukkot wymierzę.
Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses,
Efraim jest szyszakiem mej głowy7,
Juda moim berłem,
10 Moab jest dla Mnie misą do mycia,
na Edom but mój rzucę8,
nad Filisteą będę triumfował».
11 Któż mię wprowadzi do miasta warownego?9
Któż aż do Edomu mię doprowadzi?
12 Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś
i [już] nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
13 Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi,
bo ludzkie ocalenie jest zawodne.
14 W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy:
i On podepcze naszych nieprzyjaciół.
PROLOG
««  Ps 60  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 60  »»
 

Ps 60, 1 - Ps 60 Zbiorowa lamentacja z pomyślną wyrocznią prorocką (w. 8-10).

Ps 60, 2 - Domniemana sytuacja historyczna w oparciu o 2 Sm 8 [->2 Sm 8,1]; 2 Sm 10,13.18. Tekst 2 Sm 8,13 mówi jednak o osiemnastu tysiącach.

Ps 60, 4 - Klęska narodowa (wygnanie w r. 586?) porównana jest do katastrofy trzęsienia ziemi (por. Iz 24,19).

Ps 60, 5 - "Pojenie" przez Boga jest synonimem kary (por. Ps 75[74],9; Iz 51,17; Ez 23,32nn).

Ps 60, 6 - Tego rodzaju znaki stawiano w czasie wojny, by wskazywały kierunek ucieczki do bezpiecznych, warownych miejsc (por. Jr 4,6).

Ps 60, 8 - Inni tłum.: "przyrzekł w swej świętości" (por. Am 4,2).

Ps 60, 9 - Wymienione w w.8 obszary wchodziły w skład państwa północnego. Wraz z obszarami zajordańskimi (Gilead i Manasses) wpadły one po r. 722 w ręce Asyrii. Podobną zapowiedź por. w Iz 11,13n; Bóg odbierze swą własność.

Ps 60, 10 - Symbol objęcia w posiadanie (por. Pwt 25,9; Rt 4,7: w nieco innym znaczeniu).

Ps 60, 11 - Chodzi o położoną na skalistej wyżynie stolicę Edomu - Bosrę. Edomici należeli do tradycyjnych nieprzyjaciół Izraela (por. Iz 34,5-15; Ez 25,12; Ez 35,1-15; Ab 0,15-18).

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl