Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 59(58)1


Przeciw krwiożerczym wrogom

59
Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz». Dawidowy. Miktam. Gdy Saul wysłał ludzi do pilnowania domu, by Dawida zabić2.
Wyrwij mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół,
chroń mnie od powstających na mnie!
Wyrwij mnie od złoczyńców,
i od mężów krwawych3 mię wybaw!
Bo oto czyhają na moje życie,
możni przeciw mnie spiskują,
a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, o Panie,
bez mojej winy przybiegają i napastują.
Obudź się4, wyjdź mi na spotkanie i zobacz,
bo Ty, Panie, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela.
Przebudź się, by skarcić wszystkie ludy,
nie miej litości dla wszystkich podłych buntowników5.
Wracają wieczorem,
warczą jak psy6
i krążą po mieście.
Oto się chełpią swoimi ustami;
na ich wargach obelgi:
«Któż bowiem słyszy?»
Lecz Ty, o Panie, z nich się śmiejesz,
szydzisz ze wszystkich pogan7.
10 Będę baczył na Ciebie, Mocy moja,
bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią.
11 W swej łaskawości Bóg wychodzi mi naprzeciw,
Bóg sprawia, że mogę patrzeć na [klęskę] moich wrogów.
12 Wytrać ich, o Boże, niech lud mój nie zapomina!
Twoją mocą rozprosz ich i powal,
o Panie, nasza Tarczo!
13 Grzech na ich ustach: to słowo ich warg.
Niech spęta ich własna pycha,
za złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają.
14 Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było8,
by wiedziano, że Bóg króluje w Jakubie
i po krańce ziemi.
15 Wracają wieczorem,
warczą jak psy6
i krążą po mieście.
16 Włóczą się, szukając żeru;
skowyczą9, gdy się nie nasycą.
17 A ja opiewać będę Twą potęgę
i rankiem10 będę się weselić z Twojej łaskawości,
bo stałeś się dla mnie warownią
i ucieczką w dniu mego ucisku.
18 Będę śpiewał Tobie, Mocy moja,
bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią,
mój łaskawy Boże.
PROLOG
««  Ps 59  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 59  »»
 

Ps 59, 1 - Ps 59 Indywidualna lamentacja.

Ps 59, 1 - Domniemana sytuacja historyczna zaczerpnięta z 1 Sm 19,11. O wskazówce muzycznej zob. przypis do Ps 46[45],1.

Ps 59, 3 - Semityzm ten oznacza zabójców.

Ps 59, 5 - Antropomorfizm porównujący brak skutecznej interwencji Bożej do jego snu (por. w. 6).

Ps 59, 6 - Por. Ps 2,1; Ps 25[24],3.

Ps 59, 7.15 - Psy są istotną plagą miast Bliskiego Wschodu. Dwukrotne porównanie przeciwników do psów podkreśla nieustanne ich zabiegi, pełne nienawiści i żądzy zysku.

Ps 59, 9 - Por. przypis do Ps 2,4.

Ps 59, 14 - Złorzeczenie, częste w psalmach; zob. przypis do Ps 54[53],7.

Ps 59, 16 - Wg przekł. staroż.; hebr.: "pozostają na noc".

Ps 59, 17 - Por. Ps 46[45],6 (z przypisem); Ps 90[89],14.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl