Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 20(19)1


Modlitwa o ocalenie króla

20
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia,
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech ześle tobie pomoc z świątyni
i niech cię wspiera z Syjonu.
Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,
i wypełni każdy twój zamysł.
Chcemy się cieszyć z twego ocalenia
i w imię Boga naszego podnieść sztandary.
Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!
Teraz wiem2, że Pan wybawia swego pomazańca,
odpowiada mu ze świętych swych niebios,
przez możne czyny zbawczej swej prawicy.
Jedni wolą rydwan, drudzy konie3,
a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.
Tamci się zachwiali i upadli,
a my stoimy i trwamy.
10 Panie, wybaw króla,
a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.
PROLOG
««  Ps 20  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 20  »»
 

Ps 20, 1 - Ps 20 Kultowy psalm królewski, stosowany w NT do Chrystusa.

Ps 20, 7 - Prorocza pewność (por. Iz 30,15-18; Za 4,6) w ustach sprawującego kult.

Ps 20, 8 - Por. Ps 147[146],10; Iz 31,1.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl