Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Zachariasza
 

ZAGADNIENIA MORALNE


Sprawa postu

7
W czwartym roku panowania króla Dariusza, czwartego dnia miesiąca dziesiątego, czyli Kislew1, Pan skierował słowo do Zachariasza.
Z Betel posłano Sar-Esera i Regem-Meleka2 z ich ludźmi, aby przebłagać Pana, a kapłanów ze świątyni Pana Zastępów oraz proroków zapytać: «Czy w piątym miesiącu powinienem trwać w smutku i postach, jak to czyniłem dotychczas, od wielu lat?»3
Pan Zastępów skierował do mnie to słowo: «Powiedz ludowi całego kraju i kapłanom: Jeżeli przez siedemdziesiąt lat pościliście w żałobie w piątym i siódmym miesiącu - czy pościliście ze względu na Mnie? A kiedy jecie i pijecie - czy to nie dla siebie jecie i pijecie?4 Czy nie znacie słów, które Pan głosił przez dawnych proroków, kiedy jeszcze Jerozolima i okoliczne miasta tętniły życiem i kwitły pokojem, kiedy jeszcze Negeb i Szefela były zamieszkane?»
Potem Pan skierował to słowo do Zachariasza: «To mówi Pan Zastępów: Wydawajcie wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie. 10 Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego! Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego!» 11 Ale oni nie chcieli słuchać. Przybrali postawę oporną i zatkali uszy, aby nie słyszeć. 12 Serca ich stały się twarde jak diament - nie zwracali uwagi na Prawo i na słowa Pana Zastępów, którymi napominał przez Ducha swojego za pośrednictwem dawnych proroków. I Pan Zastępów zapłonął wielkim gniewem. 13 I tak się stało: «Ponieważ oni nie słuchali, kiedy wołałem - i Ja nie wysłucham, kiedy oni wołać będą - mówi Pan Zastępów5. 14 I rozproszyłem ich po wszystkich narodach, których dotychczas nie znali. Kraj zaś po nich pozostaje pustynny, bez przechodnia. Tak doprowadzili kwitnący kraj do ruiny».
««  Za 7  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Za)
 
WSTĘP
««  Za 7  »»
 

Za 7, 1 - Listopad r. 518 przed Chr.

Za 7, 2 - Niektórzy tłum.: "urzędnika królewskiego".

Za 7, 3 - Post w piątym miesiącu na pamiątkę zburzenia świątyni; por. 2 Krl 25,8nn. W siódmym miesiącu na pamiątkę zamordowania Godoliasza; por. Jr 41,1nn.

Za 7, 6 - Posty zachowywano nie z pobożności, ale dla celów osobistych - odwrócenia kary. Podobnie było i ze świątecznym ucztowaniem. Właściwą odpowiedzią jest zapewne Za 8,18n.

Za 7, 13 - Tekst nieco popr.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl