Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Przysłów
 
22
Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo,
lepsze uznanie niż srebro i złoto.
Spotykają się1 bogacz i nędzarz -
Pan obydwu jest Stwórcą.
Rozważny zło widzi i odwraca się,
nierozważni tam idą - i szkodę ponoszą.
Owocem pokory jest bojaźń Pańska,
bogactwo, szacunek i życie.
Ciernie, sidła na drodze złoczyńcy,
kto życia strzeże, ten od nich jest z dala.
Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi,
a nie zejdzie z niej i w starości.
Ubogimi kieruje bogaty,
sługą wierzyciela jest dłużnik.
Kto sieje zło, zbiera nieszczęście,
kij jego gniewu przepadnie.
Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny,
bo chlebem dzieli się z biednym2.
10 Przepędź szydercę, a kłótnia ustąpi,
ucichnie zatarg i potwarz.
11 Kto3 kocha czystych sercem,
kto ma wdzięk na wargach - przyjacielem króla.
12 Oczy Pana strzegą rozsądku,
a niweczą mowy wiarołomcy.
13 Leniwy mówi: «Lew jest na drodze:
zginę na środku ulicy».
14 Usta żon cudzych są dołem głębokim:
na kogo Pan się gniewa, ten tam wpadnie.
15 W sercu chłopięcym głupota się mieści,
rózga karności wypędzi ją stamtąd.
16 Uciskać biedaka - to jego bogacić,
bogacza wspierać - to wtrącać go w biedę4.

SZCZEGÓLNE POUCZENIA MĘDRCÓW5


Wstęp

17 Słowa Mędrców.
Nadstaw ucha i słuchaj słów mędrców,
nakłoń swe serce ku mojej nauce,
18 bo dobrze, gdy w sercu je chowasz,
gdy stale je widać na twoich wargach.
19 Byś ufność swą w Panu pokładał,
chcę wskazać ci dzisiaj twoją drogę.
20 Czy już nie pisałem tobie trzy6 razy
[słów pełnych] rad i wskazań,
21 by cię nauczyć prawości i prawdy,
byś wiernie zdał sprawę temu, kto cię posłał?

Różne przestrogi

22 Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem,
nie uciskaj w bramie biednego,
23 bo Pan rzecznikiem ich sprawy,
wydrze On życie tym, co ich krzywdzą.
24 Nie wiąż się z człowiekiem gniewliwym,
nie obcuj z człowiekiem porywczym,
25 byś do dróg jego nie przywykł
i nie zgotował pułapki na swe życie.
26 Nie bądź z tych, co dają porękę,
co ręczą za [cudze] długi.
27 Jeżeli nie masz czym zapłacić,
po co mają łóżko zabrać spod ciebie?
28 Nie przesuwaj starej miedzy,
ustalonej przez twoich przodków7.
29 Widzisz biegłego w swoim zawodzie?
Będzie on stał przed obliczem królów8,
a nie przed ludźmi prostymi.
««  Prz 22  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Prz)
 
WSTĘP
««  Prz 22  »»
 

Prz 22, 2 - W istocie są równi wobec Boga, skąd wynika konieczność sprawiedliwości społecznej (por. Prz 22,9.16).

Prz 22, 9 - Wlg dodaje: "Zwycięstwo i cześć otrzyma, kto dary daje, i porywa duszę tych, co je biorą".

Prz 22, 11 - Wg LXX, Teodocjona, syr.: "Pan".

Prz 22, 16 - Sens: Bóg wynagrodzi krzywdy uczynione ubogiemu, ukarze wszelką niesprawiedliwość. Wlg: "Kto uciska ubogiego, aby przysporzyć sobie majętności, da sam bogatszemu i będzie biedę cierpiał".

Urywek ten jest wolnym przekładem lub naśladownictwem pouczeń egipskich Amenemope.

Prz 22, 20 - Wyraz różnie tłum.

Prz 22, 28 - Por. Prz 23,10; Pwt 19,14.

Prz 22, 29 - Tzn. będzie służył królowi.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl