Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Przysłów
 

Biesiada Mądrości


Zaproszenie gości

9
Mądrość zbudowała sobie dom
i wyciosała siedem kolumn1,
nabiła zwierząt, namieszała2 wina
i stół zastawiła.
Służące wysłała, by wołały
z wyżynnych miejsc miasta:
«Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie».
Do tego, komu brak mądrości, mówiła:
«Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem,
pijcie wino, które zmieszałam.
Odrzućcie głupotę i żyjcie,
chodźcie drogą rozwagi!»

Wykluczenie od mądrości

Kto poucza szydercę, ściąga na siebie wzgardę,
strofując nieprawego, sam sobie szkodzi3.
Nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził,
strofuj mądrego, a będzie cię kochał.
Ucz mądrego, a stanie się mędrszy,
oświeć mądrego, a zwiększy swą wiedzę.

Błogosławieństwo mądrości

10 Treścią4 mądrości jest bojaźń Pańska,
rozsądkiem - poznanie Świętego.
11 Dzięki mnie twe dni się pomnożą,
lata życia będą ci dodane.
12 Pomagasz sobie, gdy jesteś rozumny,
a gdyś szydercą, sam na tym ucierpisz.

Biesiada Głupoty

13 Niewiasta Głupota5 ciągle się rzuca,
Pustota niczego nie pojmie.
14 Przy bramie swego domu usiadła,
na tronie6, na wyżynach w mieście,
15 by wołać na przechodzących drogą,
na tych, co prosto idą swymi ścieżkami.
16 «Niech zboczy tu niedoświadczony» -
odzywa się do tego, komu brak mądrości:
17 «Przyjemna jest woda kradziona,
chleb [wzięty] skrycie jest smaczny».
18 Nie myśli się o tym, że tam bawią zmarli7,
jej zaproszeni - w głębinach Szeolu.
««  Prz 9  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Prz)
 
WSTĘP
««  Prz 9  »»
 

Prz 9, 1 - Przepych zewnętrzny symbolizuje bogactwo duchowe.

Prz 9, 2 - Starożytni pili wino zmieszane z wodą.

Prz 9, 7 - Tłum. przybliżone.

Prz 9, 10 - Tzn. podstawą, podwaliną.

Prz 9, 13 - Uosobienie głupoty.

Prz 9, 14 - Wyraz pychy.

Prz 9, 18 - Gośćmi Głupoty są ludzie za swoje złe czyny skazani na nagłą śmierć.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl