Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Przysłów
 

Cudzołóstwo a wierność


Cudza żona

5
Ku mojej mądrości zwróć się, mój synu,
ku mojej rozwadze nakłoń swe ucho,
abyś zachował roztropność,
twe usta niech strzegą rozsądku!
Bo miód wycieka z warg obcej1,
podniebienie jej gładkie jak olej,
lecz w końcu będzie gorzka niby piołun
i ostra jak miecz obosieczny.
Jej nogi zstępują ku śmierci,
do Szeolu2 zmierzają jej kroki,
byś nie ujrzał drogi życia,
jej ścieżki wiją się niedostrzegalnie3.

Skutki cudzołóstwa

Więc teraz, mój synu, posłuchaj:
nie odstępuj od moich pouczeń;
idź drogą swą od niej daleko,
pod drzwi jej domu nie podchodź,
byś obcym swej sławy nie oddał,
a lat swych okrutnikowi,
10 by z pracy twej inni nie tyli,
by mienie twe nie szło w dom obcy.
11 Na końcu przyjdzie ci wzdychać,
gdy ciało i siły wyczerpiesz.
12 Powiesz: «Nie cierpiałem upomnień -
nauką wzgardziło moje serce,
13 nie dbałem na głos wychowawców,
nie dawałem posłuchu nauczającym mnie;
14 o włos, a popadłbym w wielkie nieszczęście
pośród rady i zgromadzenia».

Wierność małżeńska

15 Pij wodę z własnej cysterny4,
tę, która płynie z twej studni.
16 Na zewnątrz mają bić twoje źródła?
Tworzyć na placach strumienie?
17 Niech służy dla ciebie samego,
a nie innym wraz z tobą;
18 niech źródło twe świętym5 zostanie,
znajduj radość w żonie młodości.
19 Przemiła to łania i wdzięczna kozica6,
jej piersią upajaj się zawsze,
w miłości jej stale czuj rozkosz!
20 Po cóż, mój synu, upajać się obcą
i obejmować piersi nieznanej?

Nieprawość zgubą człowieka

21 Bo drogi ludzkie - przed oczyma Pana,
On widzi wszystkie ich ścieżki.
22 Gdy grzesznym nieprawość owładnie,
trzymają go więzy występku.
23 Umrze on z braku nauki,
pobłądzi z ogromu głupoty.
««  Prz 5  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Prz)
 
WSTĘP
««  Prz 5  »»
 

Prz 5, 3 - Por. Prz 2,16. Zwraca się dzisiaj uwagę na podwójne znaczenie cudzołożnicy w Prz rozdz. 1-9 [->Prz 1,1], ukazuje się jako symbol kultu pogańskiego, o czym często mówili prorocy (por. Oz rozdz. 1-3 [->Oz 1,1]; Jr 2,1n.20-24; Ez rozdz. 23 [->Ez 23,1]).

Prz 5, 5 - Szeol jest równoznaczny ze śmiercią w znaczeniu teologiczno-moralnym: stan kary za złe życie, poza swoim znaczeniem lokalnym (por. Prz 5,9-14).

Prz 5, 6 - Inni popr.: "ona nie dostrzega... nie zważa".

Prz 5, 15 - "Cysterna", "studnia", "źródło" oznaczają własną żonę, która od swej młodości wiernie z mężem dzieliła dolę i niedolę (por. w. 19).

Prz 5, 18 - LXX: "własnym".

Prz 5, 19 - LXX dodaje: "niech zawsze z tobą rozmawia".

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl