Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Hioba
 

Trzecia mowa Bildada: Potęga Boga a słabość człowieka


Bóg stworzył świat

25
1 Wtedy zabrał głos Bildad z Szuach i rzekł:
«Z Nim panowanie i groza,
na niebie ustalił porządek.
Czy siły Jego kto zliczy?
Na kogo nie stawia zasadzki?

Człowiek - robaczkiem

Czy człowiek jest sprawiedliwy w oczach Boga2,
a syn niewiasty - bezgrzeszny?
Jeśli niejasny i księżyc,
gwiazdy przed Nim nieczyste,
tym więcej człowiek - ten robak,
i syn człowieczy - znikomość».
««  Hi 25  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Hi)
 
WSTĘP
««  Hi 25  »»
 

Hi 25, 1 - Układ rozdz. 24-27 nieco zmieniony, ostatnio często przyjmowany.

Hi 25, 4 - Myśl częsta w literaturze akkadyjskiej, por. Koh 7,20.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl