STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 1481


Niebiosa i ziemio, chwalcie Pana!

148
Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!2
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!
Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go, nieba najwyższe3
i wody, co są ponad niebem:
niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone4,
utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie5.
Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i wszystkie morskie głębiny6,
ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,
7 góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
10 dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,
11 królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
12 młodzieńcy, a także dziewice,
starcy wraz z młodzieżą
13 niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
majestat Jego góruje nad ziemią i niebem
14 i pomnaża moc8 swojego ludu.
Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych,
synów Izraela - ludu, który Mu jest bliski.
Alleluja8.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 148  »»
Ps 148, 1 - Ps 148 Hymn pochwalny (por. Dn 3,52-90; Ap 5,13).

Ps 148, 1 - Por. hymn anielski w Łk 2,14; (Ps 19[18],2).

Ps 148, 4 - Dosł.: "niebiosa niebios". Motywy w. 2 por. także w Ps 103[102],20n. O "wodach ponad niebem" zob. przypis do Ps 33[32],7.

Ps 148, 5 - Por. Ps 33[32],9; Iz 48,13.

Ps 148, 6 - Por. Ps 93[92],1; Ps 96[95],10; Jr 31,35n.

Ps 148, 7 - Dosł.: "otchłanie". O praoceanie por. Rdz 49,25; Ps 36[35],7.

Ps 148, 9 - Por. Iz 43,20; Iz 44,23.

Ps 148, 14 - Dosł.: "róg" jak w Ps 89[88],18. "Alleluja" opuszczają przekłady starożytne.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl