STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 140(139)1


Przeciw podstępnym wrogom

140
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Wybaw mię, Panie, od człowieka złego,
strzeż mnie od gwałtownika:
od tych, którzy w sercu knują złe zamiary,
każdego dnia wzniecają spory.
Ostre jak u węża ich języki,
a jad żmijowy pod ich wargami2.
Od rąk grzesznika ustrzeż mię, Panie,
zachowaj mnie od gwałtownika,
od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić3.
Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają:
złoczyńcy4 rozciągają powrozy,
umieszczają pułapki na mojej drodze.
Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem;
usłysz, o Panie, moje głośne błaganie.
Panie, mój Panie, potężna moja pomocy,
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
Nie dawaj tego, Panie,
czego pragnie niegodziwiec,
nie spełniaj jego zamiarów!
Niech nie podnoszą <Sela>5 10 głowy ci, którzy mnie otaczają,
niech dzieło ich warg przygniecie ich samych!
11 Niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych;
niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli!6
12 Niech nie ostanie się w kraju mąż złego języka:
gwałtownika niech ogarną nieszczęścia.
13 Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu,
biednemu - słuszność.
14 Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię,
prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem7.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 140  »»
Ps 140, 1 - Ps 140 Indywidualna lamentacja zbliżona do Ps 64[63] [->Ps 64[63],1].

Ps 140, 4 - Por. Ps 10,7 [= Ps 9,28]; Ps 58[57],5; św. Paweł przytacza ten wiersz w wiązance tekstów starotestamentalnych w Rz 3,13.

Ps 140, 5 - Dosł.: "zachwiać moimi krokami".

Ps 140, 6 - Tekst popr.; hebr. ma: "i sieci".

Ps 140, 9 - Sela zostało tu zapewne umieszczone niewłaściwie; opuszcza je tłum. syryjskie.

Ps 140, 11 - Tekst popr. w pierwszej części wiersza. Aluzja do zniszczenia Sodomy i Gomory (Rdz 19,24) i losu buntowników na pustyni (Lb 16,31-32).

Ps 140, 14 - Aluzja do świątyni jako miejsca ucieczki wiernych Bogu.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl