STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 111(110)1


Wielkie dzieła Boże

111
Alleluja.

Alef

Z całego serca chcę chwalić Pana

Bet

w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Gimel

Wielkie są dzieła Pańskie,

Dalet

mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.

He

Majestat i wspaniałość - to Jego działanie,

Waw

a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze2.

Zain

Zapewnił pamięć swym cudom3;

Chet

Pan jest miłosierny i łaskawy.

Tet

Dał pokarm tym, którzy się Go boją4;

Jod

pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Kaf

Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,

Lamed

oddając im posiadłości pogan.

Mem

Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.

Nun

Wszystkie przykazania Jego są trwałe,

Samek

ustalone na wieki, na zawsze,

Ain

nadane ze słusznością i mocą.

Pe

Zesłał odkupienie swojemu ludowi,

Sade

ustanowił na wieki swoje przymierze;

Kof

a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.

Resz

10 Bojaźń Pańska początkiem mądrości5;

Szin

wspaniała zapłata dla tych, co według niej5 postępują,

Taw

a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 111  »»
Ps 111, 1 - Ps 111 Hymn dziękczynny o charakterze mądrościowym. Budowa alfabetyczna (zmiana litery hebr. alfabetu co stych).

Ps 111, 3 - Por. Ps 112[111],3.

Ps 111, 4 - W świętach liturgicznych przypominających je.

Ps 111, 5 - Aluzja do cudownego karmienia Izraelitów w czasie wędrówki na pustyni (Wj rozdz. 16 [->Wj 16,1]; Lb 11,31n).

Ps 111, 10 - "Bojaźń..." - częste stwierdzenie w księgach mądrościowych (np. Prz 1,7); "według niej" - popr. wg przekł. starożytnych.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl