STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 76(75)1


Pieśń triumfalna

76
Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Asafowy. Pieśń.
Bóg znany jest w Judzie,
wielkie jest imię Jego w Izraelu.
W Salem2 powstał Jego przybytek,
a na Syjonie Jego mieszkanie.
Tam złamał pioruny łuku,
tarczę i miecz, i zbroję3.

Jesteś pełen światła4 - potężniejszy
niż góry odwieczne.
Najdzielniejsi stali się łupem
i śpią snem swoim,
a ręce wszystkich odważnych pomdlały.
Od Twojej groźby, Boże Jakuba,
zdrętwiały rydwany i konie.
Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze
w obliczu Twego zagniewania?

Ogłosiłeś z nieba swój wyrok,
przelękła się ziemia, zamilkła,
10 gdy Bóg na sąd się podniósł,
by ocalić wszystkich pokornych5 na ziemi.
11 Bo gniew Edomu będzie Cię sławił,
a resztki Chamat będą obchodzić Twe święto6.
12 Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem, Bogiem waszym,
niech całe otoczenie niesie dary Straszliwemu7,
13 Temu, który poskramia ducha książąt,
który jest straszliwy dla królów ziemi.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 76  »»
Ps 76, 1 - Ps 76 Pieśń na cześć Syjonu, zbliżona do Ps 46[45] [->Ps 46[45],1] i Ps 48[47] [->Ps 48[47],1].

Ps 76, 3 - Dawna nazwa Jerozolimy (por. Rdz 14,18).

Ps 76, 4 - Por. Ps 46[45],10. Mowa o broni wrogów oblegających miasto (Iz 50,11). Nawiązanie do inwazji asyryjskiej z r. 701 (por. 2 Krl 19,35).

Ps 76, 5 - Por. Ps 104[103],2. Światło jest jedną z cech starotestamentalnej teofanii.

Ps 76, 10 - Pokorni i ubodzy są w ST synonimem pobożnych i jako tacy stanowią grupę ludzi uprzywilejowanych u Boga (por. też Ps 22[21],27 z przypisem); do nich skierowane są przede wszystkim obietnice mesjańskie w ST i w NT (por. np. Iz 61,1; So 2,3; Mt 5,3).

Ps 76, 11 - Tłum. przypuszczalne. Edom i Chamat wymienione są przykładowo jako narody południa i północy, które wszystkie będą składać hołd Bogu. Inni tłum. bez popr. tekstu: "gniew ludzi (= ciemięzców Izraela) oddaje Ci chwałę, resztą pozostałych po gniewie Ty się opaszesz" (por. Jr 13,11).

Ps 76, 12 - Imię Boga, jako pełnego majestatu Sędziego, który poniży wszystko to, co wyniosłe (w. 13 - por. Ps 75[74],8).

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl