STARY TESTAMENT
Księga Psalmów

PSALM 74(73)1


Nad gruzami świątyni

74
Pieśń pouczająca. Asafowy.
Dlaczego, Boże, odrzuciłeś na wieki,
płoniesz gniewem przeciw owcom Twojego pastwiska?2
Pomnij na Twoją społeczność, którą dawno nabyłeś3,
na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie,
na górę Syjon, gdzie założyłeś sobie siedzibę.
Skieruj Twe kroki
ku ruinom bez końca:
nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
Ryknęli Twoi przeciwnicy w środku [Namiotu] Spotkania,
zatknęli swe proporce4.
Można było ich poznać jak tego, co wznosi wysoko
siekiery wśród gąszczów5.
Wszystkie jego bramy6 wyłamali razem,
zniszczyli toporem i kilofem.
Na pastwę ognia świątynię Twoją wydali,
doszczętnie zbezcześcili przybytek Twego imienia.
Rzekli w swym sercu: «Razem ich zniszczmy!»7
Spalili w kraju wszystkie miejsca świętych zgromadzeń.
Już nie widać naszych znaków i nie ma proroka8;
a między nami nie ma, kto by wiedział, jak długo,
10 jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel?
Czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twemu imieniu?
11 Czemu cofasz swą rękę
i trzymasz swą prawicę w zanadrzu?9
12 Bóg jednak od początku jest moim królem,
który na ziemi sprawia ocalenie.
13 10 Ty ujarzmiłeś morze swą potęgą,
skruszyłeś głowy smoków na morzu.
14 Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana,
wydałeś go na żer potworom morskim.
15 Ty otworzyłeś źródła i strumienie;
Ty wysuszyłeś rzeki stale płynące.
16 Twoim jest dzień i noc jest Twoja;
Ty światło i słońce utwierdziłeś11.
17 Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi;
Ty utworzyłeś lato i zimę.

18 Pamiętaj o tym: wróg Cię lży, Panie,
a lud niemądry uwłacza Twojemu imieniu.
19 Nie wydawaj na zatracenie12 duszy Twej synogarlicy;
o życiu Twych ubogich nie zapominaj na wieki!
20 Wejrzyj na Twe przymierze, bo się napełniły
zakątki kraju jękiem i przemocą13.
21 Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem:
niech ubogi i biedny chwalą Twoje imię!
22 Powstań, o Boże, prowadź swoją sprawę;
pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza Ci głupiec.
23 Nie zapomnij o krzyku Twoich przeciwników;
zawsze się podnosi zgiełk powstających na Ciebie.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 74  »»
Ps 74, 1 - Ps 74 Lamentacja zbiorowa narodu izraelskiego.

Ps 74, 1 - Zob. przypis do Ps 23[22],1.

Ps 74, 2 - Lud Boży należy od początków swego istnienia do Pana, który wybrał go spośród wielu i wybawiał z kolejnych nieszczęść i przeciwności.

Ps 74, 4 - Tekst skażony, powtarza słowo "proporce", co jest prawdopodobnie omyłkowym powtórzeniem kopisty (dittografią).

Ps 74, 5 - Tekst skażony, tłum. przypuszczalne.

Ps 74, 6 - Tekst popr.; hebr.: "rzeźby".

Ps 74, 8 - Tłum. przybliżone.

Ps 74, 9 - W społeczności Bożej zabrakło autorytatywnego przedstawiciela Pana, który by przekazał Jego słowa i wolę (por. 1 Sm 3,1; Ez 7,26; Lm 2,9).

Ps 74, 11 - "Prawica" - symbol skutecznej interwencji zbawczej Boga; z przyczyn niewiadomych Psalmiście Bóg ją opóźnia.

Ps 74, 13 - Psalmista nawiązuje do zbawczej pomocy Boga przeciw wrogom Izraela (cudowne przejście przez Morze Czerwone, przez Jordan), używając tradycyjnych motywów legendarnych walki z morskimi potworami. O rzekach zob. także Ps 104[103],10. Por. Iz 51,9nn.

Ps 74, 16 - Por. Ps 104[103],19.

Ps 74, 19 - Tekst poprawiony. Por. Oz 7,11; Oz 11,11.

Ps 74, 20 - Tekst skażony, tłum. przypuszczalne.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl