STARY TESTAMENT
Księga Zachariasza

Wizja ósma: cztery rydwany

6
Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem. I oto [zobaczyłem] cztery rydwany wybiegające spomiędzy dwóch gór, a góry były miedziane. Pierwszy rydwan ciągnęły konie kasztanowate, drugi rydwan - konie kare, białe konie - rydwan trzeci, wreszcie czwarty - konie srokate, silne1.
Anioła zaś, który mówił do mnie, tak zapytałem: «Co one oznaczają, panie mój?» I dał mi taką odpowiedź: «To wyruszają cztery wichry nieba, które się stawiły przed Panem całej ziemi2. Kare rumaki popędzą na północ, za nimi białe wyruszą, a srokate popędzą na południe»3. Silne rumaki wychodziły, niecierpliwie rwąc się do biegu, by okrążyć ziemię. I rozkazał: «Ruszajcie i obiegnijcie ziemię wokoło!» I popędziły na krańce ziemi. Zawołał do mnie: «Patrz na te, które pędzą w kierunku północnym: one sprawią, że Duch mój4 spocznie w krainie Północy».

Koronacja arcykapłana

Pan skierował do mnie słowa: 10 «Zbierz [dary] od wygnańców: od Cheldaja, Tobiasza i Jedajasza - ludzi z wygnania. Udaj się więc dziś do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, dokąd oni przybyli z Babilonii. 11 Weź srebro i złoto, każ sporządzić koronę5 i uwieńcz nią głowę Jozuego, syna Josadaka, arcykapłana. 12 Powiedz mu tak: Tak mówi Pan Zastępów: Przyjdzie mąż, a imię jego Odrośl6. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię Pańską. 13 On zbuduje świątynię Pańską i będzie nosił odznaki majestatu. Jako panujący zasiądzie na tronie swoim7. A kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch». 14 Korona niech będzie w świątyni Pańskiej pamiątką i znakiem łaski dla Cheldaja, Tobiasza, Jedajasza i dla synów Sofoniasza. 15 Z dalekich stron przybędą ludzie i będą budować świątynię Pańską, i przekonacie się, że Pan Zastępów posłał mnie do was. A spełni się to, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Za 6  »»
Za 6, 3 - Inni tłum.: "czerwonawe".

Za 6, 5 - Inni: "Te polecą na cztery strony świata".

Za 6, 6 - Stosując analogię do Za 6,2n uzupełniają niektórzy: "Kasztanowate rumaki pobiegną na wschód, kare na północ, białe pobiegną na zachód, srokate na południe".

Za 6, 8 - "Mój" - niektórzy popr.: "Pański".

Za 6, 11 - Hebr.: "korony".

Za 6, 12 - Por. Za 3,8.

Za 6, 13 - LXX dod.: "po jego prawicy", co zapewne wypadło z tekstu hebr.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl