STARY TESTAMENT
Księga Aggeusza

Wezwanie do odbudowy świątyni

1
W drugim roku [rządów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela1, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego1, syna Josadaka:
«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: "Jeszcze nie nadszedł czas2, aby odbudowywać dom Pański". <Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza>: Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach?3 Teraz więc - tak mówi Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka!
7a Tak mówi Pan Zastępów: Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci - mówi Pan. 7b  Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie!4 Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to niewiele] znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? - wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. 10 Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę5, a ziemia nie dała swego urodzaju. 11 Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki6 - na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk».
12 Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała Reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i słowa proroka Aggeusza - jako że wysłał go ich Pan Bóg - i lud przejął się lękiem przed Panem. 13 Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: «Ja jestem z wami! - wyrocznia Pana». 14 Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu; przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów, 15 dnia dwudziestego czwartego szóstego miesiąca, w drugim roku [rządów] króla Dariusza7.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
«« Ag 1  »»
Ag 1, 1 - "Zorobabel" (Zerubbabel) - potomek Dawida (1 Krn 3,17nn), przywódca pierwszej karawany powracających wygnańców (Ezd 2,2), "Jozue" (Jehoszua) - potomek linii Sadoka (1 Krn 5,40n).

Ag 1, 2 - Popr. wg LXX i Wlg.

Ag 1, 4 - Od r. 586.

Ag 1, 7b - Kontekst domaga się przestawienia tego zdania.

Ag 1, 10 - Targum inaczej: "deszcz".

Ag 1, 11 - Dosł.: "na młode wino i oliwę".

Ag 1, 15 - Ostatni okolicznik czasu niektórzy umieszczają na początku pierwszego zdania w Ag 2,1.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl