STARY TESTAMENT
Księga Przysłów
29
Człowiek, mimo upomnień uparty
nagle dozna klęski - nie ma dla niego leku.
Gdy prawi przy władzy - cieszy się naród;
naród wzdycha - gdy rządzi występny1.
Kto mądrość kocha - ten ojca raduje,
kto z nierządnicami przestaje, dobra roztrwoni.
Król państwo umacnia sprawiedliwością,
niszczy je ten, kto podatkami uciska.
Kto schlebia kłamliwie bliźniemu,
na nogi mu sidła zastawia.
W grzechu złego człowieka - pułapka,
prawy raduje się, cieszy.
Uczciwy rozumie sprawę ubogich,
występny nie ma zrozumienia.
Zuchwali miasto podniecą,
a prawi gniew uspokoją.
Gdy mądry spiera się z głupim,
ten krzyczy i śmieje się: nie ma pojednania.
10 Krwiożercy nienawidzą czystego,
uczciwi o jego życie się troszczą.
11 Głupi ujawnia cały swój gniew,
mądry go w końcu uśmierza2.
12 Jeżeli władca zważa na kłamstwa,
to wszyscy dworzanie nieprawi.
13 Spotyka się biedny z ciemięzcą,
Pan obydwu oczy oświeca3.
14 Król w rządach troskliwy o biednych
tron swój umocni na zawsze4.
15 Rózga i karcenie udziela mądrości;
chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki.
16 Gdy występni się mnożą, to i złości się mnożą,
lecz prawi upadek ich ujrzą.
17 Karć syna: kłopotów ci to zaoszczędzi
i pociechą twej duszy się stanie.
18 Gdy nie ma widzenia5, naród się psuje,
szczęśliwy, kto Prawa przestrzega.
19 Słowami nie poprawi się sługi,
bo rozumie, a nie odpowiada.
20 Widziałeś człowieka gadatliwego?
Więcej nadziei w głupim niż w takim.
21 Kto sługę rozpuści za młodu,
ten w końcu z uporem się spotka.
22 Gniewliwy kłótnie wszczyna,
zapalczywy mnoży grzechy.
23 Człowieka poniża jego pycha,
pokorny zdobędzie uznanie.
24 Uczestnik kradzieży - wrogiem swej duszy,
słysząc6 przekleństwa - nie wydaje.
25 Strach przed człowiekiem to sidło,
kto ufa Panu, bezpieczny.
26 Wielu szuka względów u władcy,
lecz Pan osądzi każdego.
27 Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych,
dla nieprawych wstrętny jest uczciwy7.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Prz 29  »»
Prz 29, 2 - Por. Prz 28,15n.

Prz 29, 11 - Wlg: "Mądry układa i chowa na przyszłość".

Prz 29, 13 - Sens: obydwaj zależą od Boga.

Prz 29, 14 - Por. Prz 28,16.

Prz 29, 18 - Domyślnie: "proroczego", czyli działalności proroków.

Prz 29, 24 - Przeznaczone dla współwinnego.

Prz 29, 27 - Wlg dodaje: "Syn strzegący słowa ujdzie zatracenia".

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl