STARY TESTAMENT
Księga Hioba

Hiob może mi odpowiedzieć

33
Chciej słuchać, Hiobie, mej mowy,
nadstaw ucha na wszystkie me słowa.
Pomyśleć chciej, usta otwarłem,
język mówi pod podniebieniem,
prawe me serce i mowa,
czysta w mych ustach jest mądrość.
I mnie też stworzył duch Boży,
tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyniło.
Jeśli zdołasz, odpowiedz!
Sprzeciw się, przedstaw swą sprawę!
Tylem, co ty, wart u Boga.
I jam jest z gliny zrobiony1.
Niech mowy cię moje nie płoszą,
powagą cię nie przytłaczam.

Bóg nie jest wrogiem

Ale tyś mówił do moich uszu,
słyszałem dźwięk twoich słów2:
"Czysty jestem, bez grzechu,
niewinny i nie mam zmazy.
10 A znalazł On u mnie niewierność,
za wroga3 mnie swego uważa.
11 Nogi me zakuł w kajdany,
baczy na każdy mój krok"4.
12 Tu nie masz słuszności - powiadam,
bo wyższy jest Bóg od człowieka5.

Bóg poucza w czasie snu

13 Czemu się z Nim spierałeś:
"Moje słowa są bez odpowiedzi?"6
14 Bóg raz się odzywa i drugi,
tylko się na to nie zważa.
15 7 We śnie i w nocnym widzeniu,
gdy spada sen na człowieka;
i w czasie drzemki na łóżku
16 otwiera On ludziom oczy,
przerażenie budzi w ich sercu8.
17 Chce odwieść człowieka od grzechu
i męża uwolnić od pychy,
18 uchronić duszę od grobu,
a życie - od ciosu dzidy.

Bóg upomina cierpieniem

19 Przez cierpienie nawraca na łożu
i udrękę w kościach nieustanną.
20 Kiedy posiłek już zbrzydnie
i smaczne pokarmy są wstrętne;
21 gdy ciało mu w oczach zanika
i nagie kości zostają,
22 jego dusza się zbliża do grobu,
a życie do miejsca umarłych.

Konieczny orędownik

23 Gdy ma on swego anioła,
obrońcę jednego z tysiąca,
co mu wyjaśni powinność;
24 zlituje się nad nim i prosi:
"Uwolnij od zejścia do grobu,
za niego okup9 znalazłem" -

Warunek wyzdrowienia

25 to wraca do dni młodości,
jak wtedy ciało ma rześkie,
26 błaga Boga10, a On się lituje,
radosne oblicze nań zwraca.
Przywrócono mu dawną prawość
27 i ludziom swym tak wyśpiewuje:
"Grzeszyłem, przewrotnie działałem,
nie oddał mi On według mej winy,

Bóg ratuje od śmierci

28 uwolnił od zejścia do grobu,
me życie raduje się światłem".
29 Wszystko to dwa i trzy razy
Bóg czyni względem człowieka,
30 chcąc go uwolnić od grobu
i oświecić blaskiem żyjących.
31 Uważaj, Hiobie, i słuchaj,
lub milcz, a ja będę mówił.
32 Może chcesz coś powiedzieć?
Przemów, skargę twą przyjmę.
33 Czy nie chcesz? Przeto posłuchaj!
Milcz - ja cię nauczę mądrości».
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Hi 33  »»
Hi 33, 6 - Odpowiedź na Hi 9,32-35; Hi 13,2-22.

Hi 33, 8 - Por. Hi 10,7.16n; Hi 23,10-12; Hi 27,5; Hi 31,1-37.

Hi 33, 10 - Por. Hi 13,24; Hi 19,11; Hi 30,21.

Hi 33, 11 - Por. Hi 7,5-18.

Hi 33, 12 - Odpowiedź tę rozszerzą mowy Boga: Hi rozdz. 38-41 [->Hi 38,1].

Hi 33, 13 - Por. Hi 9,14-16; Hi 23,3-9; Hi 27,9; Hi 30,20.

Hi 33, 15 - Elihu zwraca uwagę, że Bóg poucza niekiedy przez sny. Tu chodzi o sen ostrzegający przed grzechem, por. Rdz 20,3; Rdz 31,24; Rdz 41,1; Dn 4,1-15.

Hi 33, 16 - Tekst różnie poprawiany.

Hi 33, 24 - Okupem jest tutaj tajne nawrócenie się grzesznika na skutek Bożego karcenia, zauważone przez anioła i zaniesione Bogu, aby się zlitował nad nim, uwalniając go od śmierci.

Hi 33, 26 - Tzn. chce być dopuszczony przed Jego oblicze (= Boża łaskawość i miłosierdzie). Por. Ps 24[23],6; Ps 27[26],8; Ps Oz 5,15.

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl