STARY TESTAMENT
Księga Hioba

CZĘŚĆ DRUGA


Mowa Hioba: Skarga i obrona


Dawne bogactwo

29
Hiob tak dalej prowadził swą mowę i rzekł:
«Kto dawne szczęście mi wróci,
czas, kiedy Bóg mnie osłaniał,
gdy świecił mi lampą nad głową?
Z Jego światłem kroczyłem w ciemności,
gdym lata jesienne przeżywał,
gdy Bóg osłaniał mój namiot1.
Gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną,
[gdy] moi chłopcy mnie otaczali,
nogi w mleku kąpałem,
oliwa płynęła2 ze skały.

Powaga i uznanie

Gdy z bramy miasta wyszedłem,
zająłem miejsce na placu,
widząc mnie usuwali się młodzi,
starcy z miejsc powstawali,
książęta kończyli swą mowę
i ręce kładli na ustach.
10 Szlachetny głos się uciszał,
do podniebienia język przywierał;
11 ucho chwaliło mnie, słysząc,
a oko godziło się, patrząc.

Miłosierdzie

12 Bo ratowałem biednego przed możnym,
sierotę, co nie miał pomocy.
13 Nędzarze składali mi dzięki
i serce wdowy radowałem.
14 Zdobiła mnie dotąd uczciwość,
prawość mi płaszczem, zawojem.
15 Niewidomemu byłem oczami,
chromemu służyłem za nogi.

Sprawiedliwość

16 Dla biednych stałem się ojcem,
pomagałem w sporze i nieznajomemu,
17 rozbijałem szczękę łotrowi
i wydzierałem mu łupy z zębów.

Spodziewana nagroda

18 Myślałem: "Skończę w rodzinie,
będę miał dni niby piasku3;
19 zapuszczę korzenie nad wodą,
konary me rosa w noc zwilży;

Dawny szacunek u ludzi

20 cześć moja bez przerwy świeża,
jak łuk, co stale jest giętki.
21 Cierpliwie mnie przecież słuchają,
w milczeniu przyjmują mą radę;
22 po mnie już nikt nie przemawia,
tak moja mowa w nich wsiąka;
23 wyczekują mnie jak deszczu,
otwarli usta jak na wody wiosenne.
24 Uśmiecham się do nich - nie wierzą,
nie dają zniknąć pogodzie mej twarzy.
25 Drogę wyznaczam, przewodzę,
przebywam jak król wśród żołnierzy,
jak ktoś, kto smutnych pociesza".
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  Hi 29  »»
Hi 29, 4 - Wlg: "Potajemnie był w przybytku moim".

Hi 29, 6 - Mowa o tłoczniach oliwy kutych w skale.

Hi 29, 18 - Wlg "Jako palma".

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl